Hvordan er man den bedste leder?

Blue Header

Din rolle som leder, har en afgørende betydning for dine medarbejdere og ikke mindst din virksomhed. For at blive den bedste leder, skal du vide hvordan den bedste leder skal være, og det er et svært spørgsmål.

Et spørgsmål de fleste sikkert har en holdning til, og som der ikke findes noget endegyldigt svar på. Men jeg vil her prøve at guide dig i retningen af at blive den bedste leder. 

Alle ledere er forskellige, med forskellige lederstile, nogen mere populære end andre. Det kan være svært at give et svar på hvordan den bedste leder er, fordi de egenskaber du mener den bedste leder skal besidde, kan personen ved siden af dig måske være komplet uenig i.  

Er den bedste leder Laissez-faire, som giver personens medarbejdere stor frihed, og opfordre i høj grad til selvstændig tankegang. Eller er det måske den demokratiske leder, der opfordrer til meningsudveksling, og sætter stor pris på input fra medarbejdere. 

Hvis man kigger på hvad medarbejderne selv siger, er der en række egenskaber de sætter stor pris at en leder besidder. En ting der går igen, er at lederen skal være en slags rollemodel for medarbejderne. En rollemodel medarbejderne gerne vil spejle sig.  

Den bedste leder skal også have forståelse, for opgavers tidsmæssige omfang. De store opgaver medarbejderne sidder med, kan altså ikke lige klares på 2 minutter. Derfor er det vigtigt at den bedste leder, kan vise forståelse overfor medarbejderne, og ikke stresse dem med endnu mere tidspres.  

Det at have empati for andre mennesker, og kunne sætte sig ind i deres sted. Er en vigtig egenskab for alle mennesker, leder eller ej. For at blive den bedste leder, skal du kunne vise empati overfor dine medarbejdere, ligesom du på samme måde skal vise forståelse overfor den situation de nu engang står i.  

Et vigtigt punkt i en virksomhed, er kommunikationen. God kommunikationen er helt uvurderlig. Det betyder også at den bedste leder, også er stærk i sin kommunikation. Den gode kommunikation, vil have en positiv effekt på medarbejderne. God kommunikation giver medarbejderne en bedre forståelse, hvor de forstår hvad det betyder for dem, deres rolle og opgaver.  

Har du spørgsmål til ledelse, og hvordan du bliver den bedste leder? Så kan du række ud til en vores coaches indenfor området- coahes

 

Bliv medlem i dag