Tone of voice

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central
<div class='container'>

Hvad er Tone of voice?

Tone of voice er, hvordan en virksomhed leverer deres budskab. Her er der både tale om skriftligt, tale, video, billede osv.

Det er vigtigt, at virksomhedens tone of voice gennemsyrer hele virksomheden. Det betyder, at salgsafdelingen skal have den samme tone of voice, og  bruge de sammen vendinger, som eksempelvis marketingafdelingen gør.

En virksomheds tone of voice er, hvordan målgruppen ser og hører dig. Fokusset er ikke på, hvad virksomheden siger, men hvordan virksomheden siger det.

Tone of voice er afgørende for, hvordan en virksomheds målgruppe opfatter budskabet og brandet. Hvordan en virksomhed formidler sine budskaber, er afgørende i forhold til hvordan målgruppen opfatter virksomheden og dens brand, derfor er tone of voice vigtig.

Når man som virksomhed skal finde sin tone of voice, skal man have styr på sin målgruppe og sin virksomhed. Her kan man undersøge hvem målgruppen er, hvordan virksomheden er attraktiv overfor denne målgruppe og hvordan målgruppen skiller sig ud fra konkurrenternes målgruppe. Yderligere kan man undersøge hvem virksomheden er, hvad der gør den unik og hvordan den skiller sig ud fra konkurrenterne. Disse ting skal anvendes i kommunikationen til målgruppen. Når man har styr på det, så kan man fastlægge sin tone of voice og gøre det til en del af virksomhedens kommunikation.

5 grunde til at tone of voice er vigtig:

  • Det styrker brandet
  • Det skaber troværdighed
  • Det gør at man bliver husket
  • Man adskiller sig fra konkurrenter
  • Det gør ens kommunikation mere effektiv
</div>

Modtag uvurderlige nyheder og viden

Få de seneste nyheder fra Startup Central og hold dig opdateret på, hvad der sker i iværksættermiljøet.