Selskabsskat

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central
<div class='container'>

Hvad er selskabsskat?

I Danmark er selskabsskatten på 22%. Det vil sige, at du skal betale 22%, af virksomhedens skattepligtige overskud i skat til staten.

Virksomheder med overskud, har pligt til at betale selskabsskat af virksomhedens overskud. En virksomhed kan ifølge den danske skattelovgivning, enten have selvstændig skattepligt eller en ikke-selvstændig skattepligt.

Ved en ikke-selvstændig skattepligt vil ejeren af virksomheden være skattepligtig i forhold til virksomhedens overskud. Når en virksomhed derimod har selvstændig skattepligt, vil virksomheden være skattepligtig af dens indtægt. Uafhængig sf virksomhedens ejere.

Selvstændig skattepligtige virksomheder er f.eks. anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S).

</div>

Modtag uvurderlige nyheder og viden

Få de seneste nyheder fra Startup Central og hold dig opdateret på, hvad der sker i iværksættermiljøet.