Strategi

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central

Hvad er en strategi?

En strategi er en virksomheds langsigtede plan. Knyttet til denne langsigtede plan er strategiske mål, som er nogle fælles fremtidige mål for virksomheden, disse kaldes målsætninger.

Det ses ofte at de strategiske mål forveksles med strategien, det er vigtigt at huske på, at de strategiske mål ikke udgør strategien, strategien er hvordan man vil opnå disse mål.

De strategiske mål er de mål en virksomhed opnår ved den vedtagne strategi. Strategien og de strategiske mål, skal danne ramme for, hvordan arbejdet i virksomheden skal udføres. Alle i virksomheden skal kende strategien og de mål der sættes, da alle arbejder mod det samlede mål.

Formålet med en strategi er at få et overblik over, hvor det er at man gerne vil have sin virksomhed hen i fremtiden. Ens strategi bør være svaret på ”hvad vil vi gerne være?”.

Der er 4 krav til en god strategi, som er nogle punkter, man skal holde øje med.

  • Konsistent
  • Realistisk
  • Konkurrenceevne
  • Dynamisk

Med konsistent menes, at der skal være rød tråd i elementerne i en strategi. Her tænkes på mål, vision og mission.

Realistisk er et krav, da strategien er ligegyldig, hvis den ikke er realistisk, dermed ikke sagt at man ikke skal være ambitiøs, når man laver sin strategi.

Konkurrenceevne nævnes, da det er vigtigt at strategien sikrer organisationens fremtid.

Sidste krav er dynamisk, da strategien skal være konkret formuleret samtidig med at være dynamisk, så det kan omstilles til virksomhedens krav.

Ræk ud til vores coaches på området for hjælp.

Bliv medlem og få adgang til alle vores fordele