Rentabilitet

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central

Hvad er rentabilitet?

Rentabilitet viser en virksomheds evne til at forrente den investerede kapital. Det kan også beskrives som, hvor god virksomheden er til at udnytte sine investeringer til at skabe omsætning. Den siger dermed noget om, hvor effektiv en virksomhed er økonomisk.

Analyserer man en virksomheds rentabilitet, ses der på virksomhedens investerede kapital og afkast, denne analyse viser evnen til at give ejerne afkast.

Afkastet beskriver hvor god virksomheden er til at få værdi af den investerede kapital

Rentabilitetsanalyse

Man foretager en rentabilitetsanalyse for at få et bedre helhedsindtryk af virksomhedens situation. I en rentabilitetsanalyse er der fem nøgletal, som viser den økonomiske situation i virksomheden, hvad angår investeringer. De fem nøgletal er afkastningsgrad, overskudsgrad, aktivernes omsætningshastighed, gældsrente og egenkapitalens forrentning.

En virksomheds rentabilitet påvirkes af to forhold:

  • Indtjeningsevnen
  • Aktiverne

Jo højere indtjening virksomheden har jo bedre rentabel er virksomheden.

Foretager du en analyse i perioder, vil du kunne se din virksomheds økonomiske udvikling. Ud fra resultatet vil du kunne vurdere din virksomheds økonomiske vækst.

Få hjælp af vores coaches på området.

Bliv medlem i dag