Reklame

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central

Hvad er reklame?

Reklame defineres som en ’tekst’, der har til formål at få modtageren til at købe eller udføre en bestemt handling.

Hensigten med reklamen

  • Informerende
  • Provokerende
  • Sælgende
  • Forførende og sætte gang i tankerne

Ofte prøver reklamer at skjule dens egentlige intention. Dette gør de for at prøve at ’snyde’ modtager til at købe eller handle på en bestemt måde.

Måder reklamer kan skjule deres egentlig intentioner:

  • Fokus på underholdning
  • Appellere til modtagerens følelser
  • Brug af kendte
  • Brug af evidens eller folk med autoritet inden for området

Skal du selv lave reklame?

Skal du selv lave en reklame, så er det vigtigt, at du først og fremmest kender din målgruppe, da det er dem du henvender dig til. Du skal også tænke på om, din modtager allerede kender dit produkt, så er det ikke egenskaber du skal fokusere på, kender de ikke dit produkt endnu, så skal der fuld fokus på produktet.

Derudover skal du have styr på, hvilket medie du vil formidle din reklame igennem, da det er afgørende for, hvad du kan gøre med din reklame.

Når du har det på plads, så får du her nogle ting, som du skal tænke på, for at lave en god reklame.

Blikfang. Her er der tale om at fange modtagerens opmærksomhed, det skal være noget, som skiller sig ud fra mængden, der er nemlig mange, som vil have modtagerens opmærksomhed. Du kan få blikfang ved billeder, særlig typografi, bestemte ord og vendinger og dit layout.

Behold opmærksomheden. Du kan gøre brug af ordspil, skabe en bestemt stemning, lave sammenligninger, gøre brug af personligt sprog, vise noget som forarger og meget mere.

Reklametyper

Brandfokus – her er der ikke fokus på salg og dermed ikke fokus på produktet, men på virksomhedens brand. Hvis bandet er stærkt, så fungerer det som et kvalitetsstempel for produktet.

Imagefokus – her er der fokus på at sætte en situation op, som modtageren kan spejle sig i, så de kan relatere sig til produktet og dens brug.

Forvandling – her der er fokus på produktets egenskaber. Disse egenskaber skal være med til at skabe en forandring for modtageren.

Positionering – her sammenligner man ens produkt til konkurrenterne og lægger fokus på det, som gør ens produkt unikt.

Bliv en del af vores iværksætternetværk for 0 kr.