Regning

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central

Hvad er en regning?

En regning kaldes også en faktura, det er en opkrævning af penge, der sendes til kunder. Hvis kunden køber en vare modtager kunden en regning, hvor der står beløbet som kunden skal betale, samt hvordan den skal betales. En regning skal opbevares i 5 år og laves derfor i to eksemplarer, så der er én til kunden og én til virksomheden.

Der foreligger nogle krav som en regning skal indeholde:

  • Information om sælger
  • Information om køber
  • Fortløbende fakturanummer
  • Fakturadato
  • Varens eller servicens art, pris og mængde
  • Momsgrundlaget og momsbeløbet
  • Det samlede beløb

Læs gerne bloggen fra vores dygtige coach Diana Ahmad, hvor hun også beskriver faktura.

Bliv medlem i dag