Patent

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central
<div class='container'>

Hvad er patent?

Patent er en eksklusiv rettighed til at udnytte en opfindelse eller idé kommercielt. Du får et dokument hvorpå der står, at du er den eneste, som har rettighederne til at producere, sælge samt importere idéen.

Har du patent på et koncept eller en idé sikrer du, at der ikke er andre som kan ”stjæle” denne idé. Det er derfor også vigtigt at søge om patent før idéen offentliggøres. På denne måde vil der ikke blive lavet kopiprodukter af din idé, på lovlig vis vel og mærke. Dertil vil din idé også være endnu mere unik og have større værdi og dermed bringe større afkast.

Husk på, at du selv har ansvaret for at finde ud af om, din idé bliver brugt andre steder og dermed krænker din ret.

Patentsystemet har to formål. Det ene er, at man får eneret over idéen i en tidsbegrænset periode på 20 år, andet formål er, at idéen skal offentliggøres og gøres tilgængelig for alle, således at det kommer samfundet til gode.

At have patent på en idé betyder dog ikke, at andre ikke kan videreudvikle på idéen og den problemstilling som løses med idéen. Derudover er patent afgrænset til et land ad gangen, du skal derfor søge om patent i alle de lande, som du ønsker eneret i, for at sikre at din idé ikke bliver kopieret.

3 krav og betingelser for at få patent:

  • Idéen skal være ny, det gælder for alt der er kendt på området den given dag der ansøges.
  • Den skal adskille sig fra allerede eksisterende idéer på området.
  • Idéen skal kunne udnyttes industrielt.

Patentansøgning

Vil du søge om patent på din idé, så skal den først og fremmest overholde de tre ovenstående krav. Du kan på Patent og varemærkestyrelsen søge om der er nogen, som allerede har opfundet din idé.

I din ansøgning om patent skal du:

  • Give en beskrivelse af din idé og gerne vedlægge tegninger og illustrationer.
  • Beskrive den tekniske løsning, som er til grund for din idé, beskriv hvad der er nyt ved din idé.
  • Give et resume, heri beskriver du hvad din idé løser af problemer og hvor idéen kan anvendes.

Læs eventuel en uddybelse af patentansøgningen her: Vejledning

Det tager omkring 1-3 år før din ansøgning er behandlet. Det er lang tid, men husk på, at dit patent gælder med tilbagevirkende kraft fra ansøgningsdatoen. Det betyder, at så snart du har indsendt din ansøgning om patent på din idé, vil din idé være beskyttet, forårsaget at din patentansøgning bliver godkendt.

Søg patent

Vil du søge om patent til din idé, kan du gøre det her.

Det kan være en svær proces, vi anbefaler dig derfor at tage fat i nogle af vores coaches på området: Anne-Mette Bak Nielsen.

</div>

Modtag uvurderlige nyheder og viden

Få de seneste nyheder fra Startup Central og hold dig opdateret på, hvad der sker i iværksættermiljøet.