Nøgletal/KPI

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central
<div class='container'>

Hvad er nøgletal/KPI?

Nøgletal og KPI går ud på det samme. Man kan gøre brug af begge termer og frembringe samme betydning.

Nøgletal kan anvendes til at give et overblik, at sammenligne sig med andre og se udviklingen. Det er ikke kun en virksomhed selv der er interesseret i nøgletallene, men også interessenter er interesseret.

Nøgletal viser en virksomheds overordnede økonomisk situation og danner grundlag for regnskabsanalysen.

Der er forskellige nøgletalsområder at analysere:

  • Rentabilitet – analyserer evnen til at forrente den investerede kapital
  • Indtjeningsevne – analyserer tilpasningen mellem indtægter og omkostninger
  • Kapitaltilpasning – analyserer forholdet mellem aktivitet og kapitalbinding
  • Soliditet og likviditet - analyserer virksomhedens betalingsevne og evnen til at modstå tab

Vigtige nøgletal at kende til

Afkastningsgraden viser hvor stor forrentningen af den investerede kapital er.

Afkastningsgrad = resultat før renter x 100 / aktiver

Overskudsgraden viser sammenhængen mellem indtjeningen og omsætningen, altså hvor meget af omsætningen der bliver til overskud.

Overskudsgrad =  resultat før renter x 100 / nettoomsætning

Aktivernes omsætningshastighed viser evnen til at skabe omsætning ud af det investerede beløb i aktiver.

Aktivernes omsætningshastighed = omsætning / balancesum

Dækningsgraden viser hvor meget der er tilbage af omsætningen til at dække faste omkostninger, finansielle poster og endeligt overskud.

Dækningsgrad = dækningsbidrag x 100 / nettoomsætning

Varedebitorernes omsætningshastighed beskriver hvor hurtige debitorerne er til at indbetale deres tilgodehavende til virksomheden.

Varedebitorernes omsætningshastighed = omsætning / varedebitorer

Varekreditorernes omsætningshastighed beskriver hvor lang kredittid virksomheden har hos leverandørerne.

Varekreditorernes omsætningshastighed = varekøb / varekreditorer

Varelagerets omsætningshastighed beskriver antal gange en virksomhed formår at omsætte sit varelager på et år.

Varelagerets omsætningshastighed = vareforbrug / varelager

Egenkapitalens forrentning viser ejernes afkast af deres investerede kapital. Sammenlignes ofte med obligationsrenten eller en anden alternativ placering af pengene for ejerne.

Egenkapitalens forrentning = resultat efter renter x 100 / egenkapital

Soliditetsgraden viser en virksomheds evne til at bære tab og viser, hvor stor en del af aktiverne der er finansieret af fremmedkapital i forhold til egen kapital.

Soliditetsgrad = egenkapital x 100 / passiver

Likviditetsgraden viser virksomhedens evne til at kunne betale sine kortfristede forpligtelser. Her er der to likviditetsgrader hvor likviditetsgrad 1 bør ligge mellem 100-130. Likviditetsgrad 2 bør ligge mellem 130-150.

Likviditetsgrad 1 = omsætningsaktiver ekskl. varelager x 100 / kortfristede gældsforpligtelser

Likviditetsgrad 2 omsætningsaktiver x 100 / kortfristede gældsforpligtelser

Nulpunktsomsætningen viser hvor stor omsætningen skal være for at resultatet går i 0.

Nulpunktsomsætning = kapacitetsomkostninger x 100 / dækningsgrad

 

Du kan altid række ud til vores coaches på området, de vil kunne hjælpe dig med eventuelle spørgsmål og tvivl.

</div>

Modtag uvurderlige nyheder og viden

Få de seneste nyheder fra Startup Central og hold dig opdateret på, hvad der sker i iværksættermiljøet.