Netto

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central
<div class='container'>

Hvad er netto?

Ordet netto bruges i flæng med regnskab og går hånd i hånd med ordet brutto. Netto vil altid være lavere end brutto, for hvis man tager bruttotallet og trækker moms, afgifter og skat fra, så får man nettotallet.

Der kan eksempelvis være tale om en bruttoomsætning og nettoomsætning, hvor nettoomsætningen er omsætning fratrukket skat, moms og afgifter.

Ræk ud til vores coaches på området, hvis du har brug for sparring.

</div>

Modtag uvurderlige nyheder og viden

Få de seneste nyheder fra Startup Central og hold dig opdateret på, hvad der sker i iværksættermiljøet.