Nedskrivning

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central
<div class='container'>

Hvad er en nedskrivning?

Laver man en nedskrivning, så nedskriver man værdien af et omsætningsaktiv, hvis værdien falder.

Nedskrivninger gælder oftest omsætningsaktiver, som kan være varer på et lager. Varer på lager har en værdi (dagsværdi), som kan ændre sig i takt med at markedet ændrer sig.

Derfor kan man nedskrive et fald i værdien, når markedet ændrer sig negativt.

Ændrer værdien sig positivt kan man opskrive. Der sker altså en negativ påvirkning i forskellen mellem den dagsværdi, som varer på lager har og den oprindelige kostpris, når der nedskrives.

En nedskrivning vil ikke påvirke en virksomheds resultatopgørelse, da det føres på egenkapitalen.

</div>

Modtag uvurderlige nyheder og viden

Få de seneste nyheder fra Startup Central og hold dig opdateret på, hvad der sker i iværksættermiljøet.