Mål

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central

Hvad et mål?

Et mål i en arbejdsrelation er en konkret og specifik ting, som en medarbejder eller en organisation ønsker at opnå. Målene kan være både kortsigtede og langsigtede og kan være knyttet til specifikke projekter eller til den overordnede drift og strategi for en virksomhed eller organisation.

I arbejdsrelationer er målene typisk sat af ledere eller ledelsesgrupper, og de er ofte en del af en overordnet handlingsplan eller strategi. Målene kan være knyttet til forskellige områder, såsom økonomi, kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed, effektivitet og produktivitet.

Det er vigtigt at målene er specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidssatte, så man kan vurdere om målene er nået eller ej. Det er også vigtigt at sikre at målene er kommunikeret klart til medarbejderne, så de er klar over hvad der forventes af dem og hvordan deres arbejde bidrager til at nå de overordnede mål.

Målene kan også være brugt som en form for performance måling, hvor man kan vurdere om medarbejdere eller afdelinger arbejder effektivt eller ej. Det kan hjælpe med at skabe motivation og fokus for medarbejderne for at nå deres mål, og for ledere til at træffe beslutninger om eventuelle ændringer i strategien eller i arbejdsgangen.

Bliv en del af vores iværksætternetværk for 0 kr.