Likviditet

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central
<div class='container'>

Hvad er likviditet?

Likviditet ses som virksomhedens økonomiske tilstand og hvor meget kapital en virksomhed har.

Virksomheders likviditet, er et udtryk for den kortsigtede betalings formåen, altså hvorvidt firmaet er i stand til at betale den løbende strøm af regninger der kommer.

Likviditeten kan også ses, som virksomhedens rådighedsbeløb og det er forholdet mellem virksomhedens omsætningsaktiver og kortfristet gæld, der beskriver likviditeten. Likviditeten har stor betydning for virksomheder, da det viser om virksomheden kan betale sine leverandører og andre til tiden. Leverandører og andre interessenter kigger altså på kunders likviditet, for at sikre at de kan få deres penge i tide.

Likviditet kan påvirkes af forskellige ting som:

  • Hvor stor andel af salget er på kredit
  • Hvor meget kredit ydes til kunden
  • Hvor meget kredit opnås hos leverandøren
  • Hvornår falder omkostninger som vedligehold, låneafdrag, rentebetalinger
  • Lagerstørrelsen

En virksomheds likviditet styres i et likviditetsbudget, hvor der findes to former for budgetter, henholdsvis beholdningsforskydningsmetoden og ind- og udbetalingsmetoden.

Beholdningsforskydningsmetoden tager udgangspunkt i indtjeningsbidraget, hvor ind- og udbetalingsmetoden viser periode for periode, hvilke betalinger der foretages. Dermed giver den et godt overblik over, hvornår der er knaphed på likviditet og hvornår der er ledig likviditet.

Likviditetsgrad = omsætningsaktiver x 100 / kortfristet gæld.

Du er altid velkommen til at kontakte vores coaches på området, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget.

Brug gerne vores likviditetsskabelon.

</div>

Modtag uvurderlige nyheder og viden

Få de seneste nyheder fra Startup Central og hold dig opdateret på, hvad der sker i iværksættermiljøet.