Ledelse

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central
<div class='container'>

Hvad er ledelse?

Ordet ledelse dækker over evnen til at guide og styre andre til at løse en opgave. Den rette ledelse kan motivere, engagere og få ens medarbejdere til at arbejde mest effektivt. Der er ikke én rigtig måde at lede på og alle skal ikke ledes ens. Medarbejdere motiveres på forskellige måder, derfor skal de også ledes på forskellige måder.

Der findes en række forskellige ledelsesstile:

 • Demokratisk ledelsesstil: Denne ledelsesstil bygger på at involvere sine medarbejdere i beslutninger, være medengagerende og motiverende.
 • Autoritær ledelsesstil: Denne ledelsesstil kan give udtryk for en stram organisationskultur. Her er lederen kommanderende og overvågende, ved at fortælle hvad og hvordan medarbejderne skal arbejde. Det er altså en meget dominerende ledelsesstil. Denne ledelsesstil kan være ideel at bruge i krisesituation eller meget tidspressede situationer.
 • Laissez-faire ledelsesstil: En laissez-faireleder er passiv og blander sig så lidt som muligt. Det er altså medarbejderne der selv tager beslutninger.
 • Situationsbestemt ledelse: Denne ledelsesstil betyder, at man som leder kan lede ud fra flere forskellige ledelsesstile, alt efter hvilken situation man er i. Ved situationsbestemt ledelse er ens ledelsesstil baseret på situationen og medarbejderens motivation og kompetencer.

Nedenstående ledelsesstile er baseret ud fra medarbejderens motivation og kompetencer:

 • Instruerende ledelsesstil: Ved en instruerende ledelsesstil, skal lederen give klare instrukser, dirigere og kontrollere. Denne ledelsesstil kan anvendes til medarbejdere der er motiverede for at løse en bestemt opgave, men ikke har de rette kompetencer - det kan fx være en ny medarbejder.
 • Coachende ledelsesstil: Her skal lederen støtte medarbejderen både i metode og motivation. Lederen skal både coache og rådgive medarbejderen. Denne ledelsesstil kan anvendes, hvis en medarbejder hverken er motiveret eller har kompetencer til at løse den pågældende opgave.
 • Støttende ledelsesstil: Ved en støttende ledelsesstil skal leder motivere medarbejderen. Medarbejderen har de rette kompetencer til at løse opgaven, men mangler noget motivation. Motivationen kan bestå i, at man får en tilpas udfordrende opgave.
 • Delegerende ledelsesstil: Er medarbejderen kompetent og motiveret til opgaven, kan denne ledelsesstil anvendes. Lederens opgave er at give tilpas udfordrende opgaver, give feedback og ikke bestemme og blande sig så meget. Medarbejderen skal have selvbestemmelse i forbindelse med opgaven.

Følgende 5 ting er nogle egenskaber en leder skal have:

 • Empati
 • Procesforståelse
 • Autenticitet og troværdighed
 • Overblik – nu og her og i fremtiden
 • Energi
</div>

Modtag uvurderlige nyheder og viden

Få de seneste nyheder fra Startup Central og hold dig opdateret på, hvad der sker i iværksættermiljøet.