Lønsystem

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central
<div class='container'>

Hvad er et lønsystem?

Et lønsystem er et system, som udbetaler løn til medarbejdere.

Når der skal udbetales løn, er det en god ide at anvende et online lønsystem, som automatisk kan beregne, indberette og overføre lønnen. Et lønsystem bør have følgende funktioner:

  • Beregning og udbetaling af løn til fast- og timelønnede
  • Lønsedler i medarbejdernes E-boks
  • Automatisk indberetning til eIndkomst
  • Automatisk indberetning og overførsel af A-skat, AM-bidrag, ATP, pension og feriepenge
  • Automatisk overførsel af bidrag til Barselsfond
  • Indberetning af løn- og fraværsstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening og Danmarks Statistik
  • Automatisk overførsel af data til regnskabssystem

Der findes forskellige lønsystemer, eksempelvis Danløn, Salary og Dataløn. Salary er især god til mindre virksomheder, da det er gratis at anvende, hvis der er under 10 ansatte.

Som ansat i en virksomhed, er det arbejdsgiver der sørger for, at der betales skat af din løn. Det vil sige, at man som selvstændig selv skal sørge for at betale de rette skatter.

Som selvstændig, ses virksomhedens overskud som lønnen til den selvstændige, det er derfor vigtigt at have styr på virksomhedens økonomi og selv fratrække skatten fra overskuddet, så den disponible løn er at finde.

</div>

Modtag uvurderlige nyheder og viden

Få de seneste nyheder fra Startup Central og hold dig opdateret på, hvad der sker i iværksættermiljøet.