Kommunikation

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central
<div class='container'>

Hvad er kommunikation?

Kommunikation er rigtig mange ting, man kommunikere hele tiden også ubevidst.

Kommunikation som socialt fællesskab

Kommunikation er en betegnelse for al socialt fællesskab. Man kan ikke have eller få et socialt fællesskab uden nogen form for kommunikation. Mennesker er sociale og dermed afhængige af at kunne interagere og kommunikere med andre.

Uden kommunikation kan man ikke knytte bånd til andre og dermed kan virksomheder heller ikke skabe relationer til deres kunder.

Definition på kommunikation

Ordet kommunikation defineres som udveksling af meddelelser mellem individer. Kommunikation kan inddeles i:

  • Verbal
  • Nonverbal
  • Skriftlig
  • Visuel

Verbal kommunikation bruges via sprog og lyde. Det er altså det sagte. Verbal kommunikation kan anvendes sammen med nonverbal. Effektiv verbal kommunikation kan opnås ved, at der er aktiv lytning.

Nonverbal kommunikation foregår uden ord, men ved brug af kropssprog, mimik og toneleje. Nonverbal kommunikation kan dermed bruges i flæng med det der siges (verbal kommunikation).

Skriftlig kommunikation siger sig selv i ordet, at det foregår skriftligt. Det kan eksempelvis være kommunikation gennem mails, breve, bøger, magasiner og internettet.

Interpersonel kommunikation er kommunikation ansigt til ansigt, hvor der både anvendes verbal og nonverbal kommunikation. Det handler altså både om det sagte, samt hvilken tone, kropssprog og mimik der bliver anvendt.

</div>

Modtag uvurderlige nyheder og viden

Få de seneste nyheder fra Startup Central og hold dig opdateret på, hvad der sker i iværksættermiljøet.