Kapital

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central

Hvad er kapital?

Kapital er en sum værdi, som oftest gøres op i penge. Ordet kapital bruges især i forbindelse med lån og investering af virksomhed. En virksomhed kan anskaffe sig kapital fra ejere, salg, investering eller ved at optage lån.

Du kan skaffe kapital på flere måder:

  • Ejere: Ejerne indbetaler kapital, dette kaldes en egenkapital.
  • Tilbageholdt overskud: Her bliver hele eller en del af overskuddet fra virksomhedens omsætning til kapital i stedet for at trække det ud af virksomheden.
  • Værdier: Her er der tale om at sælge en del af virksomheden fra eller eventuelt salg et datterselskab.
  • Lån: Optagelse af lån fra eksterne partnere så som bank.
  • Investorer: Kapitalen består i, at en investor investerer i virksomheden for til gengæld at få en andel i virksomheden.

Sørg altid for at have styr på, hvor stor kapital du søger og hvis du søger kapital gennem investorer, skal du have styr på, hvad du vil bruge kapitalen til.

Skal du optage lån i banken eller søger du investorer kan du med fordel benytte dig af vores forretningsplan, den er udarbejdet i samarbejde med 25 business angels og er derfor godkendt af banker og investorer.

Kapitalkrav

Kapitalkrav er den sum penge, som det kræver at starte et selskab. Kravet varierer alt efter selskab.

Eksempelvis er der et kapitalkrav, når du stifter et anpartsselskab på minimum 40.000 kr. Samt et kapitalkrav når du stifter et aktieselskab på minimum 400.000 kr.

Hvorfor er der kapitalkrav?

Grund til at der er et krav om kapital er for at sikre sig i finansielle kriser. Således er der fokus på at bankerne er modstandsdygtige mod fremtidige kriser. Ved eksempelvis stiftelse af aktieselskab er der et kapitalkrav på 400.000 kr. dette krav er der for at sikre, at hvis selskabet går konkurs, så er der en kapital til at betale kreditorerne.

Bliv medlem i dag