Interessentskab

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central

Hvad er et interessent selskab?

Et interessentskab med forkortelsen I/S er en virksomhed, som ejes og drives af to eller flere interessenter. Disse interessenter kan både være personer og virksomheder. Interessenter hæfter personligt og solidarisk for eventuel gæld i virksomheden og man kan risikere, at kreditorer går efter én interessent i virksomhed.

Der er intet kapitalkrav. Interessenterne beslutter indbyrdes, hvor meget kapital de hver især skal skyde i selskabet. Oftest er det, det samme beløb, da de på den måde opnår lige stor ejerandel i selskabet.

Det er muligt at få nye interessenter efter selskabet er stiftet. Det kræver dog, at alle interessenterne er enige om, at denne interessent skal optages. Den nye interessent vil indskyde et kapital svare til den andel interessenten får i selskabet.

Et interessentskab har ikke en pligt til at indsende årsrapport, hvis en af interessenterne er en person. Årsrapporten skal dog indsendes, hvis alle interessenterne er selskaber. Derudover er der ikke et krav om, at interessentskabet skal have en bestyrelse eller en direktion.

Interessenterne skal have stor tillid til hinanden, da hver enkel interessent kan indgå aftaler på vegne af alle virksomhedens interessenter, dette er dog kun ved beslutninger om den daglige drift, større investeringer kræver enighed blandt alle interessenter.

Vi anbefaler, at I laver en interessentskabsaftale skriftligt, også selvom det ikke er et krav. Dette vil skabe et bedre overblik og tryghed for alle parter.

Du kan få skabeloner vi vores partner Contractbook eller spørge vores coaches om området til hjælp.

Omdan I/S til ApS

Grunden til at omdanne kan være mange, blandt andet at undgå at hæfte med sin personlige formue.

Ønsker du kan omdanne dit I/S til et ApS er der forskellige aspekter du skal have styr på. Blandt andet dine eksisterende aftaler med kunder og samarbejdspartnere, overdragelse af rettigheder osv.

Vi anbefaler at du kontakter juridiske eksperter på området, da der er mange ting at holde styr på når man omdanner sin virksomhed til et selskab. Du kan finde juridisk hjælp fra vores coaches her.

Bliv medlem i dag