Indberette

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central
<div class='container'>

Hvad er at indberette?

At indberette betyder at give en rapport eller en meddelelse om noget til en person eller en myndighed, som er ansvarlig for at modtage og behandle denne information. Det kan være en finansiel rapport, en skadeanmeldelse, en klage eller en anmeldelse af en ulovlig aktivitet. Det er et krav i lovgivningen at indberette visse ting til relevante myndigheder, for eksempel skat og moms.

Indberet moms

I Danmark skal virksomheder indberette moms til SKAT (Skatteministeriet) hver måned eller hvert kvartal, afhængigt af virksomhedens omsætning.

Dette gøres ved at udfylde og indsende en momsangivelse. I momsangivelsen skal virksomheden angive den moms, som den har modtaget i form af købsmoms, samt den moms, som virksomheden skal betale i form af salgsmoms.

Hvis virksomheden har betalt for meget i moms, vil den få en refusion, og hvis virksomheden har betalt for lidt i moms, skal den betale ekstra til SKAT. Der er også mulighed for at indberette moms elektronisk via TastSelv Erhverv eller via en e-Boks.

Indberet skat

Både personer og virksomheder skal indberette skat til SKAT (Skatteministeriet) hvert år.

Dette gøres ved at udfylde og indsende en selvangivelse. I selvangivelsen skal man angive sin indkomst, eventuelle fradrag og skattepligtige formue for det forløbne år.

Virksomhederne skal indberette deres skatte oplysninger månedsvis eller kvartalsvis. Der er også mulighed for at indberette skat elektronisk via TastSelv eller via e-Boks.

Det er vigtigt at indberette skat korrekt og til tiden, da man ellers kan blive straffet med bøder og renter, derudover kan man få besvær med at få godkendt ansøgninger om lån osv., hvis man ikke har indberettet.

 

Ræk ud til vores coaches på området.

</div>

Modtag uvurderlige nyheder og viden

Få de seneste nyheder fra Startup Central og hold dig opdateret på, hvad der sker i iværksættermiljøet.