HR

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central

Hvad er HR?

HR står for Human Resources.

Human Resources er det sæt mennesker, der udgør arbejdsstyrken i en virksomhed, organisation eller andet.

HR-afdeling

I forbindelse med begrebet HR hører begrebet HR-afdeling tit til. En HR-afdeling i en virksomhed er en medarbejderansvarlig afdeling, der skal sørge for at medarbejderne er tilfredse med og motiverede for deres arbejde, så de ikke søger til andre virksomheder. En måde at motivere sine medarbejdere på, er ved at give dem arbejdsopgaver der matcher medarbejderens interesse samt kompetence. Hvis man oplever problemer med arbejdsforholdene, er det HR-afdelingen man som medarbejder kan gå til.

I en HR-afdeling, skal man have respekt for det enkelte individ i samspil med arbejdet og det er vigtigt at anvende de menneskelige ressourcer, som en strategisk ressource.

Udvikling i HR

Der har været en udvikling inden for HR, tidligere kom folk på arbejde for at få løn, hvorimod i dag er der mere fokus på mennesket, i form af at man bliver mere inddraget, det sociale spiller en rolle og man ses ikke bare som en produktions ressource. Det er ikke et krav at have en HR-afdeling, hvis der ikke er en HR-afdeling er der en tillidsrepræsentant, man kan gå til, hvis man oplever problemer.

HRM

HRM er også et begreb der knyttes til HR. HRM står for Human Ressource Management og er en ledelses disciplin, hvor der skal findes et samspil, mellem den enkeltes medarbejders behov og personlige ressourcer i arbejdet. Det gælder om, at få alle virksomhedens ressourcer til at spille sammen, så virksomhedens mål nås på bedste og mest effektive måde. Værktøjer til HRM kan være personlighedstest, medarbejderudviklingssamtaler og tilfredsundersøgelser.

HR ses ikke på bundlinjen

Et problem ved HR og HRM, og grunden til at nogle ikke synes det er vigtigt, er fordi at HR ikke kan ses som et direkte resultat på bundlinjen. Men hvis man formår at motivere sine medarbejdere, så gælder det generelt, at jo højere grad af motivation, des bedre bliver indsatsen med deraf følgende effektivitet, mindre sygefravær, lavere personaleomsætning, hvilket er vigtige ting for en virksomhed.

Bliv medlem i dag