Holdingselskab

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central

Hvad er et holdingselskab?

Oftest bærer et holdingselskab navnet Holding, eksempelvis Startup Central Holding, det er den hurtigste måde at se, at det er et holdingselskab.

Et holdingselskab er et selskab, som har andele i andre virksomheder. Man kan se det på en sådan måde, at holdingselskabet er moderselskabet og under dette er der datterselskaber. Disse datterselskaber er dem, som driver virksomheden og betegnes derfor som driftsselskaber, disse selskaber kan være et anpartsselskab eller aktieselskab. Et holdingselskab er dermed ikke stiftet selvstændigt, det har selskaber under sig.

Selskabet kan drive virksomhed i sig selv, men det ses sjældent, oftere ses det, at holdingselskabet driver virksomhed i samarbejde med datterselskaberne.

Det giver bedst mening at stifte holdingselskab samtidig med, at du stifter dit driftsselskab. Da hvis du stifter et holdingselskab efter du har stiftet et driftsselskab, vil du stå overfor nogle skattemæssige udfordringer.

Formålet ved et holdingselskab

Når du stifter et holdingselskab, minimerer det risikoen for ejerne og så har det nogle skattemæssige fordele. Eksempelvis hvis holdingselskabet ejer mere end 10 % af datterselskabet, så kan overskuddet i datterselskabet skattefrit overføres til holdingselskabet. Dette overskud bliver typisk investeret i flere virksomheder. Det betyder også, at hvis et af datterselskaberne går konkurs, kan den opsparede kapital undgå at komme med i tabet, da konkursen er begrænset til datterselskabet. På den måde adskilles forskellige risikoprofiler.

Derudover er avancen ved et eventuelt salg skattefrit.

Vær opmærksom på: At have et holdingselskab kræver en årsrapport og et koncernregnskab. Og så er det revisorforpligtet, dette kan man dog fritages for.

Fordelene ved et holdingselskab er oftest højere end ulemperne.

Bliv en del af vores iværksætternetværk for 0 kr.