Gæld

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central
<div class='container'>

Hvad er gæld?

Gæld er et tilgodehavende en person eller virksomhed har mod en anden. Der vil typisk være et krav om tilbagebetaling inden for en givet tidsramme og ofte vil der være aftalt hvor mange betalingsrater gælden deles op i.

Har din virksomhed ikke mulighed for at tilbagebetale sin gæld, vil din virksomhed blive erklæret konkurs eller gå i betalingsstandsning. Går din virksomhed i betalingsstandsning, vil du for en begrænset tid ikke skulle betale dine kreditorer, her har du muligheden for at komme på fode igen, ved at indgå aftaler med dine kreditorer.

Kortfristet og langfristet gæld

Når der tales om gæld i en virksomhed, er der tale om kapital, som virksomheden er kommet i besiddelse af fra eksterne partnere. Her inddeles virksomhedens gæld i lang- og kortsigtet gæld. Kortsigtet gæld er gæld, som afvikles inden for et år, eksempelvis moms, skat eller leverandører. Langfristet gæld er afvikles ikke på et år, dette kunne eksempelvis være banklån.

</div>

Modtag uvurderlige nyheder og viden

Få de seneste nyheder fra Startup Central og hold dig opdateret på, hvad der sker i iværksættermiljøet.