Finansiering

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central

Hvad er finansiering?

Enhver der vil starte en virksomhed, har brug for kapital, til at bygge et varelager op, erhverve sig lokaler og mulige investeringer. For at virksomheden har penge til dette, er der brug for finansiering.

En af de mest anvendte former for finansiering er lån i banken eller hos en kreditforening.

Du kan også få finansiering ved hjælp af virksomhedens egenkapital. Ved finansiering med egenkapital, har virksomhedens ejere mulighed for at tilbyde potentielle investorer en del af virksomhedens egenkapital, hvis de potentielle investorer vil investere penge i virksomheden.

En anden form for finansiering er via en Angel investor. En Angel investorer er en person, der har et tilstrækkelig stor økonomisk kapital, til at kunne investere i ofte upcoming virksomheder.

Udover finansiering fra virksomhedens egenkapital og Angel investorer er der venturekapitalister. Venturekapitallister adskiller sig en del fra de andre, da der ved venturekapitalister er tale om en investering på et langt højere beløb. Venturekapitalister vil som regel kun investere i virksomheder, der har brug for et kapitalindskud på 20 millioner eller derover.

Venturekapitalister og Angel investorer har det til fælles at de investerer til fordel for en andel i virksomheden, i de fleste tilfælde i form af aktier.

Du kan også søge crowdfunding.

Bliv en del af vores iværksætternetværk for 0 kr.