Forsikring

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central
<div class='container'>

Hvad er en forsikring?

En forsikring er en form for økonomisk kontrakt, hvor en person eller en virksomhed betaler et fast beløb (kaldet forsikringspræmie) til en forsikringsselskab i bytte for beskyttelse mod potentielle økonomiske tab i fremtiden.

Der er mange forskellige typer af forsikringer, der dækker en række forskellige risici.

Nogle eksempler på forskellige typer af forsikringer omfatter:

  • Livsforsikring, der dækker mod tabet af indkomst eller udgifter, der kan opstå som følge af dødsfald.
  • Køretøjsforsikring, der dækker mod skader på eller tab af et køretøj.
  • Husforsikring, der dækker mod skader på eller tab af et hjem.
  • Sundhedsforsikring, der dækker mod udgifter til medicinsk behandling.
  • Erhvervsforsikring, der dækker mod økonomiske tab forårsaget af skader eller tab i en virksomhed.
  • Forsikringer kan være obligatoriske eller valgfrie, og kan købes fra forsikringsselskaber eller forsikringsmæglere.

At have en forsikring betyder, at man har købt beskyttelse mod potentielle økonomiske tab, i tilfælde af at noget skulle ske (f.eks. brand i hjemmet, ulykke med bilen, sygdom, død, arbejdsskade). Forsikringen betaler erstatning eller dækker udgifter i henhold til forsikringens vilkår.

 

Ræk ud til vores coach eller få en god forsikring gennem vores partner Tryk.

</div>

Modtag uvurderlige nyheder og viden

Få de seneste nyheder fra Startup Central og hold dig opdateret på, hvad der sker i iværksættermiljøet.