Egenkapital

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central

Hvad er egenkapital?

Egenkapital er ejernes andel af virksomhedens finansiering. Egenkapitalen er selskabets aktiver, hvor man trækker alle forpligtelser fra. Egenkapital fremgår i balancen under passiver. I årsregnskabet udarbejdes der en egenkapitalopgørelse, som består af:

  • Overført resultat
  • Anparts-og aktiekapital
  • Nettoreserve for opskrivninger
  • Udbytte

Få hjælp til økonomien af vores coaches på området.

Bliv en del af vores iværksætternetværk for 0 kr.