Direktion

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central

Hvad er en direktion?

Aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS), skal have en direktion. Direktionen vælges af den siddende bestyrelse. Direktionen står for den daglige drift, samt følge de anvisninger bestyrelsen har bestemt. Udover den daglige drift er det også direktionen i et kapitalselskab, der står for at ansætte og afskedige medarbejdere i virksomheden.

Bliv en del af vores iværksætternetværk for 0 kr.