Crowdfunding

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central

Hvad er crowdfunding?

Crowdfunding er en måde, hvorpå du skaffer kapital. Typisk er det virksomheder, der benytter sig af denne finansiering, men enkeltpersoner kan også gøre brug af den, eksempelvis hvis der skal indsamles til en good course. Både personer og virksomheder kan bidrage med et mindre eller større beløb.

Du kan søge crowdfunding til en ny virksomhed, nyt produkt eller nyt projekt. I dag er crowdfunding ikke kun en måde at finansiere et produkt på, det er også blevet en måde at teste efterspørgslen på et produkt for startup virksomheder.

4 overordnede former for crowdfunding:

Rewardbaseret crowdfunding består i, at personer donerer en sum penge til et projekt eller virksomhed, til gængæld er der en forventning til, at man modtager et produkt eller service senere i processen. På den måde har virksomheden både kapitalen og et par ordrer (til dem som har doneret penge) før produktet lanceres.

Donationsbaseret crowdfunding er en indsamling af, i de fleste tilfælde penge. Der er som regel ikke nogen modydelse, i de enkelte tilfælde hvor personen eller virksomheden har doneret penge og får noget til gengæld, er denne ofte af ringere værdi end det, som er doneret. Modydelsen kunne eksempelvis være et takkebrev eller et magasin. Donationsbaseret crowdfunding ses oftest ved godgørende formål.

Lånebaseret crowdfunding eller crowdlending gør det muligt at rejse kapital uden om bankerne. Samtidig får virksomheder og privatpersoner mulighed for at investere i projekter, som ellers ikke ville have været åbne for dem. Personen eller virksomheden som søger crowdlending er forpligtet til at tilbagebetale investeringen. Dette vil blive udspecificeret i den aftale I laver mellem hinanden.

Aktiebaseret crowdfunding er salg af aktier i din virksomhed, derfor er det også kun aktieselskaber, som kan foretage en aktiebaseret crowdfunding.

Læs bloggen om crowdfunding eller ræk ud til vores coaches på området.

Bliv en del af vores iværksætternetværk for 0 kr.