CE-mærkning

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central

Hvad er CE-mærkning?

CE-mærkning er en indikator for, at et produkt overholder EU-lovgivningen, mærkningen gør at produktet kan bevæge sig frit inden for EU's marked. Med denne mærkning sikrer du, at det produkt du køber, overholder alt lovgivning i EU, det er producentens ansvar at sikre, at produktet er i overensstemmelse med lovkravene fra CE-mærkningen. Det betyder, at selvom du har fået mærket, så er arbejdet ikke slut, du skal også sikre dig at du hele tiden overholder lovgivningen. Derudover skal du også sikre dig, at du overholder anden lovgivning, som ikke har noget med CE-mærkningen at gøre, dette kunne være inden for emballage eller fødevare.

Med mærkningen kan producenten sælge sit produkt i hele EU, dette gælder også for produkter, som er produceret i lande uden for EU, her skal man dog være opmærksom på eventuel anden lovgivning fra det pågældende land.

Du kan læse mere om reglerne på EUR-Lex hjemmeside.

Hvad skal CE-mærkes?

Alt fra legetøj til store maskine skal CE-mærkes.

Selvom et produkt er produceret og udelukkende sælges i Danmark skal det stadig CE-mærkes.

Hvordan får jeg CE-mærkning?

Det afhænger helt af hvilket produktdirektiv dit produkt er under. Se alle produktdirektiver her. Her vil du også kunne se om, dit produkt er undtaget.

Hvad er et direktiv?

Det er en gruppe, som dit produkt er placeret under, alt efter hvilken direktiv dit produkt er under, er der forskellige krav til din CE-mærkning. Derfor er det vigtigt, at du ved hvilke(n) gruppe(r) dit produkt befinder sig under, et produkt kan nemlig godt befinde sig under flere end et direktiv, husk at være opmærksom på dette, da de forskellige direktiver har forskellige krav.

Eksempelvis skal legetøj CE-mærkes, men puslespil som er, over 500 brikker er undtaget, fordi det ikke betragtes som legetøj, når det har mere end 500 brikker.

Hvad koster det at få et CE-mærke?

Det koster ikke noget. Du kan få det helt gratis, men hvis du skal have en ind over for at gøre det for dig, så koster det selvfølgelig noget for at denne tredjepart udfører arbejdet. Ellers så koster det kun den tid, du bruger på det.

Hvorfor skal man CE-mærkes?

CE-mærkningen er sat ind for at skabe en fri bevægelighed af køb og salg af varer EU-landende imellem. Standardiserede krav til produkterne og produktionen reducerer tekniske handelshindringer. Samtidig sikres det, at et EU-land ikke kan stille strengere krav til et givent produkt end andre lande.

CE-mærkning er altså ikke et kvalitetsmærke, det fortæller ikke noget om kvaliteten af produktet, men om produktet overholder lovgivningen. I lovgivningen tages der højde for miljøet, forbrugerens sikkerhed og sundhed. Det er dog ikke alle produkter, som har et krav til at blive testet, ej heller er der krav om, at produktet er produceret i EU, dette afhænger af hvilket direktiv produktet befinder sig under.

Få hjælp af coaches på området.

Bliv en del af vores iværksætternetværk for 0 kr.