Cash-Flow

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central
<div class='container'>

Hvad er Cash-Flow?

Cash-Flow eller pengestrøm er en opgørelse for virksomhedens indbetalinger og udbetalinger.

Pengestrømmen kan bruges som en indikator på virksomhedens likviditet og hvordan den ændrer sig.

Pengestrømmen kan f.eks. være indbetalinger fra virksomhedens varer, debitorer eller udbetalinger til langfristet gæld.

Pengestrømmen kan være med til at fortælle om, en virksomhed er likvid eller om virksomheden har brug for ekstern finansiering.

En virksomhed kan analysere deres pengestrøm via pengestrømsopgørelse.

En pengestrømsopgørelse skal indeholde regnskabsårets pengestrøm opdelt efter driftsinvestering og finansieringsaktivitet. I pengestrømsopgørelse skal virksomhedens likvide primo og likvider ultimo også vises.

</div>

Modtag uvurderlige nyheder og viden

Få de seneste nyheder fra Startup Central og hold dig opdateret på, hvad der sker i iværksættermiljøet.