Balance

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central

Hvad er en balance?

I en balance opgøres en virksomheds aktiver og passiver og formålet er, at få et overblik over værdien af både aktiver og passiver. En balance skal indgå i et årsregnskab. Balancen opdeles i aktiver og passiver, hvor aktiver er poster som anlægsaktiver, varebeholdning, debitorer mm. Passiver indeholder poster som egenkapital, hensatte forpligtelser, lang- og kortfristet gæld.

Aktiver og passiver skal altid balancere og dermed stemme overens. Med en balance får virksomheden et overblik over dens værdier samt hvordan værdierne er finansieret.

Jf. §23 i Årsregnskabsloven så skal en balance opstilles i et skema. Yderligere kan den opstilles på to forskellige måder. Enten som kontoform hvor egenkapital fremgår som det første eller beretningsform hvor egenkapitalen kommer til sidst.

Modtag uvurderlige nyheder og viden

Ved tilmelding af nyhedsbrevet accepterer du, at vi må sende dig nyhedsbreve med informationer omkring Startup Central samt tilbud. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket.