Balance

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central
<div class='container'>

Hvad er en balance?

I en balance opgøres en virksomheds aktiver og passiver og formålet er, at få et overblik over værdien af både aktiver og passiver.

En balance skal indgå i et årsregnskab. Balancen opdeles i aktiver og passiver, hvor aktiver er poster som anlægsaktiver, varebeholdning, debitorer mm. Passiver indeholder poster som egenkapital, hensatte forpligtelser, lang- og kortfristet gæld.

Aktiver og passiver skal altid balancere og dermed stemme overens. Med en balance får virksomheden et overblik over dens værdier, samt hvordan værdierne er finansieret.

Jf. §23 i Årsregnskabsloven så skal en balance opstilles i et skema. Yderligere kan den opstilles på to forskellige måder. Enten som kontoform hvor egenkapital fremgår som det første eller beretningsform, hvor egenkapitalen kommer til sidst.

Har du spørgsmål kan du række ud til vores coaches på området.

</div>

Modtag uvurderlige nyheder og viden

Få de seneste nyheder fra Startup Central og hold dig opdateret på, hvad der sker i iværksættermiljøet.