Årsrapport

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central

Hvad er en årsrapport

En årsrapport er en beretning om en virksomheds udvikling i et givent år. Årsrapporten indeholder årsregnskab, ledelsesberetning og evt. supplerende oplysninger.

Der er nogle krav til en årsrapport og alt i alt skal den indeholde alle de oplysninger, som er relevante for at regnskabsbrugeren får et retvisende billede af virksomheden. De supplerende beretninger, der er frivillige, kan være regnskab for socialt ansvar, miljø, etik m.m.

Kravene der er lovpligtige i en årsrapport, afhænger af, hvilken regnskabsklasse den pågældende virksomhed er i. Nogle punkter en forside skal indeholde er:

 • Betegnelsen ’Årsrapport’
 • Virksomhedens navn, CVR og adresse
 • Regnskabsperiode
 • Dirigenten for generalforsamlingens navn
 • Dato for godkendelse af årsrapporten

Årsrapporter skal have dokumentation for, at den både er udarbejdet og godkendt i overensstemmelse med lovgivning og den pågældende virksomheds vedtægter. Det skal fremgå tydeligt, hvem der har udarbejdet, revideret, bekræftet og godkendt rapporten.

Nedenfor ses de krav der er til virksomheder i de forskellige regnskabsklasser. Det er hvad de som minimum skal have med i deres årsrapport.

Regnskabsklasse A:

 • Ledelsespåtegning
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Noter
 • revisionspåtegning

Regnskabsklasse B:

 • Ledelsespåtegning
 • Ledelsesberetning
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Noter
 • revisionspåtegning

Regnskabsklasse C:

 • Ledelsespåtegning
 • Ledelsesberetning
 • Hoved- og nøgletalsoversigt
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Egenkapitalopgørelse
 • Pengestrømsopgørelse
 • Noter
 • Revisionspåtegning

Regnskabsklasse D:

 • Ledelsespåtegning
 • Ledelsesberetning
 • Hoved- og nøgletalsoversigt
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Egenkapitalopgørelse
 • Pengestrømsopgørelse
 • Noter
 • Revisionspåtegning

Det er ikke alle virksomheder, der har pligt til at indberette deres årsrapport. Følgende virksomheder skal ikke:

 • Enkeltmandsvirksomhed
 • Personligt ejet mindre virksomhed
 • Interessentskaber (hvis den fuldt ansvarlige endelige ejer ikke er et kapitalselskab)
 • Kommanditselskaber (hvis den fuldt ansvarlige endelige ejer ikke er et kapitalselskab
 • Virksomheder, som har indsendt en undtagelseserklæring
 • Virksomheder, der er under konkurs
 • Virksomheder, som er under rekonstruktion efter konkursloven – hvis det er meddelt Erhvervsstyrelsen
Bliv en del af vores iværksætternetværk for 0 kr.