Anpartsselskab (ApS)

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central

Hvad er et anpartsselskab?

Et anpartsselskab er en selskabsform, som kan stiftes af en eller flere personer og/eller virksomheder. Stifterne af selskabet kaldes anpartshavere, deres økonomiske indskud i selskabet definerer oftest selskabets inddeling af anparter. Sørg derfor for at udarbejde en ejeraftale.

Begrænset ansvar

Vil man stifte et anpartsselskab skal man være opmærksom på at der er et kapitalkrav på minimum 40.000 kr. Dog er anpartshaveren(e)s hæftelse begrænset til de 40.000 kr. der er som startkapitalkrav. På den måde sikrer du, hvis dit selskab skulle gå konkurs, at der ikke bliver rørt ved din personlige formue. Kapitalkravet på de 40.000 kr. kan stilles som rede penge, som værdier eller en kombination af disse. Hvis de stilles som værdier eller som en kombination skal værdien vurderingsberettes af en revisor.

Oprettelse og kapitalkrav

For at oprette et ApS er der nogle grundlæggende skridt, der skal følges. Du skal udarbejde vedtægter, der beskriver virksomhedens regler og rammer, herunder ejerstrukturen og beslutningsprocesser.

Derudover er der et krav om at have en direktion og at selskabet skal oplyses til Erhvervsstyrelsen, som offentliggør selskabets regnskab.

Ejerstruktur og ledelse

I et ApS kan ejerstrukturen variere, og anpartshaverne kan have forskellige ejerandele afhængigt af deres investering. ApS'et skal have en direktion, der tager sig af den daglige drift, og en bestyrelse, der er ansvarlig for overordnede strategiske beslutninger.

Beskatning og administration

Beskatningen af et ApS afhænger af landets skattelovgivning. Overskud i ApS'et beskattes normalt først på virksomhedsniveau, og når udbytte udbetales til anpartshaverne, beskattes det igen som personlig indkomst. Derfor er det vigtigt at forstå skatteforholdene i dit område.

Bliv en del af vores iværksætternetværk for 0 kr.