Aktieselskab (A/S)

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central

Hvad er et aktieselskab?

Når du overvejer at starte din egen virksomhed, er der flere forskellige virksomhedsformer at vælge imellem. Et af de mest populære valg blandt iværksættere er oprettelsen af et aktieselskab, også kendt som A/S. Et aktieselskab er en juridisk struktur, der giver dig mulighed for at drive virksomhed med visse fordele og ansvarsbegrænsninger. Her er en grundlæggende guide til, hvad et aktieselskab indebærer:

Hvad er et aktieselskab egentlig?

Et aktieselskab (A/S) er en virksomhed, hvor kapitalen til drift skaffes ved udstedelse af aktier. Selskabet kan stiftes af en eller flere ejere eller aktionærerne, som det hedder, disse aktionærer kan både være personer og virksomheder. Aktionærerne køber aktier i selskabet og får derigennem ejerandele og indflydelse i selskabet. Den kapital, der indsamles gennem salg af aktier, bruges til at finansiere virksomhedens aktiviteter, udvikling og vækst.

Selskabet inddeles i aktier, som ofte fordeles efter aktionærernes økonomiske indskud i selskabet.

Denne selskabsform er ideel til dig som gerne vil børsnotere din virksomhed.

Ansvarsbegrænsning og ejerstruktur

Aktionærerne af aktieselskabet hæfter begrænset, på den måde sikrer aktionærerne sin private formue. Der er derfor ikke den store risiko, som man tager når man stifter eksempelvis en enkelmandsvirksomhed.

Der er dog et par krav, når du stifter et aktieselskab. Blandt andet er der et kapitalkrav på 400.000 kr., årsregnskabet skal indberettes, der skal føres ejerbog og selskabet skal bestå af en direktion og en bestyrelse.

Oprettelse af et aktieselskab

At oprette et aktieselskab indebærer en række skridt og formaliteter. Du skal udarbejde vedtægter, der fastlægger virksomhedens regler og rammer, herunder ejerstrukturen, ledelsesorganer og beslutningsprocesser. Der skal også indskydes en vis minimumskapital, som nævnt ovenfor, i virksomheden ved udstedelse af aktier.

Ledelse og struktur

Et aktieselskab har typisk en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen har ansvar for den overordnede strategi og beslutninger, mens direktionen står for den daglige drift. Dette skaber en tydelig opdeling af ansvar og beslutningskompetencer.

Offentlighed og gennemsigtighed

Aktieselskaber er underlagt visse regler for gennemsigtighed og offentliggørelse af regnskaber og økonomiske oplysninger. Dette skaber tillid hos investorer og interessenter og er med til at beskytte aktionærernes interesser.

Startup Centrals coaches

Overvejer du at åbne et aktieselskab vil vi anbefale at tage fat i Startu pcentrals coache spå området, de vil kunne guide dig i den rigtige retning og sikre dig at der ikke bump er på vejen.

Bliv en del af vores iværksætternetværk for 0 kr.