Arbejdsulykke

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central

Hvad er en arbejdsulykke?

En arbejdsulykke er en ulykke eller skade, der sker på arbejdspladsen, og som kan resultere i fysiske eller mentale skader på en arbejdstager.

Arbejdsulykker kan omfatte alt fra mindre skader som forstuvninger og brækkede knogler, til alvorlige skader som hjerneskader eller død.

Arbejdsulykker kan skyldes en række faktorer, herunder manglende sikkerhedsforanstaltninger, dårligt vedligeholdt udstyr, eller manglende opmærksomhed og uforsigtighed fra medarbejdere eller ledere.

Er du kommet ud for en arbejdsulykke har du pådraget dig en arbejdsskade. Din virksomhed har en arbejdsskadeforsikring, da dette er et lovkrav.

Hvordan skal man forholde sig, hvis man kommer ud for en ulykke?

Hvis du kommer ud for en arbejdsulykke, er det vigtigt at handle hurtigt og korrekt for at sikre din egen sikkerhed og den af personer, der kan være involveret i ulykken.

Følgende er nogle generelle trin, du kan tage, hvis du kommer ud for en arbejdsulykke:

  • Sørg for din egen sikkerhed: Hvis det er muligt, flyt dig selv og eventuelle andre væk fra den farlige situation.
  • Alarmér andre: Giv alarm til dit arbejdsmiljøs alarmcentral eller til din arbejdsgiver, hvis det er relevant.
  • Yde førstehjælp: Hvis det er nødvendigt, yder førstehjælp til dig selv eller andre involverede i ulykken.
  • Rapportér ulykken: Rapportér ulykken til din arbejdsgiver, eller til den relevante myndighed, så hurtigt som muligt.
  • Dokumentér ulykken: Tag billeder, noter eller optagelse af ulykken hvis det er muligt, og saml eventuelle beviser for ulykken.

Det er også vigtigt at følge arbejdspladsens procedure for håndtering af arbejdsulykker, hvis det findes. Det er også vigtigt at søge lægehjælp hvis du er kommet til skade.

Bliv en del af vores iværksætternetværk for 0 kr.