APV

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central
<div class='container'>

Hvad er en APV?

APV er en forkortelse for arbejdspladsvurdering. En APV er virksomhedens eget redskab til at holde styr på arbejdsmiljøet – både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Det er et lovkrav at alle virksomheder med ansatte, skal udarbejde en APV og det skal ske minimum hvert 3. år. Sker der ændringer i en virksomheds arbejdsmiljø skal APV’en revideres. Det er arbejdsgiverens ansvar at få udarbejdet en APV samt at medarbejderne bliver inddraget. APV’en skal være skriftlig og den skal være tilgængelig for både ledere og medarbejdere i virksomheden. Der er ikke én fast måde at lave en APV på, virksomheden bestemmer selv, hvordan de vil gribe den an. Arbejdstilsynet anbefaler dog, at en APV indeholder følgende 5 faser:

  • Identifikation og kortlægning af virksomedens samlede arbejdsmiljø
  • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • Inddragelse af virksomhedens sygefravær
  • Prioritering af løsning på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan
  • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Virksomheder kan opnå et bedre arbejdsmiljø og en øget trivsel med deres APV. APV’en er alt i alt til for at give virksomheder mulighed for at arbejde systematisk og effektivt med deres arbejdsmiljø. Som nævnt ovenfor skal der udarbejdes en handlingsplan, her er det også vigtigt, at det fremgår hvem der har ansvaret for at gennemføre denne handlingsplan.

</div>

Modtag uvurderlige nyheder og viden

Få de seneste nyheder fra Startup Central og hold dig opdateret på, hvad der sker i iværksættermiljøet.