Aktionær

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central

Hvad er en aktionær?

En aktionær er en person eller virksomhed, der har en aktiepost i et aktieselskab. En aktionær er ikke medejer af selskabet, men har en andel i virksomhedens egenkapital.

Når du som iværksætter beslutter at udstede aktier i din virksomhed, giver du andre mulighed for at blive aktionærer og deltage i virksomhedens ejerskab og fremtidige resultater.

Dine rettigheder som aktionær kan variere fra virksomhed til virksomhed, men en aktionær vil i de fleste tilfælde have indflydelse på selskabets udvikling. Det vil f.eks. kunne indebærer, at du kan deltage i generalforsamlinger.

Du kan blive aktionær i både børs- og ikke børsnoteret selskaber. Er aktierne i et selskab ikke børsnoteret, vil du som regel opleve færre kursudsving.

Er aktierne i selskabet derimod børsnoteret, vil aktieprisen blive reguleret efter udbud og efterspørgsel. Alle aktier der er børsnoteret, oplever et større udsving i prisen, fordi de handles med hverdag på en digitalplatform der er let tilgængelig. I mange tilfælde vil aktionærer få tildelt økonomiske goder samt fordele.

Hvad indebærer det at være aktionær?

At være aktionær betyder, at man har en økonomisk interesse i virksomheden. Aktionærer har ofte ret til at deltage i virksomhedens generalforsamlinger, hvor vigtige beslutninger træffes, såsom valg af bestyrelse, godkendelse af årsrapporter og beslutninger om større strategiske ændringer.

Derudover kan aktionærer have ret til at modtage udbytte, hvis virksomheden genererer overskud. Udbytte er en del af virksomhedens overskud, der udbetales til aktionærerne i forhold til deres ejerandel i form af aktier. Aktier kan også stige i værdi, hvilket betyder, at aktionærerne kan realisere gevinster ved at sælge deres aktier til en højere pris end den, de købte dem til.

Investeringsmuligheder og risiko

For iværksættere kan aktionærer tilbyde en måde at tiltrække ekstern kapital og støtte til virksomheden på. Mange virksomheder udsteder aktier som en måde at finansiere deres drift, udvikling og vækst. Investerende aktionærer tror på virksomhedens potentiale og er villige til at tage en vis risiko for at få del i dens succes.

Bliv en del af vores iværksætternetværk for 0 kr.