Aktiver

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central
<div class='container'>

Hvad er aktiver?

I regnskabsmæssig forstand, så er et aktiv noget, som en virksomhed ejer og har kontrol over og kan opnå fordele ved i fremtiden. Aktiver indgår i regnskabet under balancen. Et aktiv kan eksempelvis være en bil, inventar eller en bygning. Alt der ejes kan dog ikke altid betegnes som et aktiv, da det skal have en bestemt værdi før det skal registreres som et aktiv i regnskabet. Køb under 31.000 kr. eksklusiv moms vil ikke fremgå som et aktiv, men som en småanskaffelse.

Aktiver deles op i to:

 • Anlægsaktiver
 • Omsætningsaktiver

Anlægsaktiver:

De har en langsigtet værdi og brugstiden er over 1 år som eksempelvis bygninger eller patent. Anlægsaktiver inddeles i:

 • Materielle anlægsaktiver
  • Det konkrete virksomheden ejer som bil, inventar og bygning
 • Immaterielle anlægsaktiver
  • Ikke-fysiske aktiver som goodwill og patent
 • Finansielle anlægsaktiver.
  • Pengemæssige aktiver som værdipapirer og kapitalandele

Omsætningsaktiver

Her er brugstiden under 1 år og kaldes derfor også for kortfristede aktiver. Omsætningsaktiver er noget som virksomheden forventer at sælge eller bruge inden for kort tid. Varebeholdninger, tilgodehavende hos kreditorer og penge i banken er eksempler på omsætningsaktiver.

I balancen skal aktiver og passiver altid have det samme beløb, grundet regler for det dobbelte bogholderi. Aktiverne som er virksomhedens formue er finansieret med passiverne og derfor skal det stemme overens.

</div>

Modtag uvurderlige nyheder og viden

Få de seneste nyheder fra Startup Central og hold dig opdateret på, hvad der sker i iværksættermiljøet.