Aktiver

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central

Hvad er aktiver?

I regnskabsmæssig forstand er et aktiv defineret som noget, som en virksomhed ejer og har kontrol over, og som kan give fordele i fremtiden. Aktiver spiller en vigtig rolle i virksomhedens regnskab og indgår under balancen. Eksempler på aktiver kan være fysiske ting som en bil, inventar eller en bygning.

Det er dog vigtigt at bemærke, at ikke alt, hvad en virksomhed ejer, kan betegnes som et aktiv. Det skal have en bestemt værdi for at blive registreret som et aktiv i regnskabet. Køb under 31.000 kr. eksklusiv moms vil ikke blive betragtet som et aktiv, men som en småanskaffelse. Aktiver kan opdeles i to kategorier.

Bliv medlem

Anlægsaktiver:

Anlægsaktiver har en langsigtet værdi og en brugstid på over 1 år. Eksempler på anlægsaktiver er bygninger og patenter. Anlægsaktiver kan yderligere opdeles i følgende underkategorier: 

Materielle anlægsaktiver: Dette omfatter konkrete ting, som virksomheden ejer, såsom biler, inventar og bygninger. 

Immaterielle anlægsaktiver: Dette omfatter ikke-fysiske aktiver som goodwill og patenter. 

Finansielle anlægsaktiver: Dette omfatter pengemæssige aktiver som værdipapirer og kapitalandele. 

Omsætningsaktiver:

Omsætningsaktiver har en brugstid på under 1 år og betegnes derfor også som kortfristede aktiver. Omsætningsaktiver er ting, som virksomheden forventer at sælge eller bruge inden for kort tid. Eksempler på omsætningsaktiver inkluderer varebeholdninger, tilgodehavender hos kreditorer og penge i banken. 

I balancen er det vigtigt, at aktiver og passiver altid har samme beløb, da dette er en grundlæggende regel inden for det dobbelte bogholderi. Virksomhedens aktiver, som udgør dens formue, finansieres af passiverne, og derfor skal beløbene stemme overens.

Hvorfor er aktiver vigtigt for en virksomhed? 

Aktiver kan differentiere en virksomhed og tiltrække investorer, partnere og kunder på flere måder. Her er nogle eksempler: 

Unikke immaterielle aktiver:

Virksomheder, der besidder unikke immaterielle aktiver som patenter, varemærker eller intellektuel ejendom, kan differentiere sig fra konkurrenterne. Disse aktiver repræsenterer en konkurrencemæssig fordel og kan tiltrække investorer, der ser potentialet for langvarig indtjening og værdiskabelse. 

Stærk økonomisk præstation:

En virksomheds økonomiske præstation, herunder dens vækst, indtjening og rentabilitet, kan differentiere og tiltrække investorer og partnere. En virksomhed med solide finansielle resultater og en stærk track record har større sandsynlighed for at tiltrække investorer, der ønsker at investere i en sund og værdifuld virksomhed. På samme måde kan potentielle partnere blive tiltrukket af virksomhedens evne til at levere økonomisk værdi og indtjenings sikkerhed. 

Disse er blot nogle eksempler på, hvordan aktiver kan differentiere en virksomhed og tiltrække investorer, partnere og kunder. Det er vigtigt for virksomheder at identificere deres aktiver og bruge dem som konkurrencemæssige fordele for at tiltrække interesse og opnå en stærk position på markedet. 

Aktiver udgør en væsentlig del af virksomhedens økonomiske grundlag. De repræsenterer ressourcer, som virksomheden ejer eller har adgang til, og spiller en afgørende rolle i virksomhedens drift, værdiskabelse og konkurrencedygtighed.

Hold styr på dine aktiver med hjælp fra Startup Central

Det kan være svært at holde styr på sine aktiver – især som ny iværksætter. Vi hos Startup står klar til at hjælpe dig. Med vores medlemskab åbner du op for skabeloner og værktøjer, sparringspartnere, vores unikke netværk og meget mere. Det vil gøre det nemmere for dig at starte din virksomhed og få gode råd med på vejen fra andre iværksættere. Vi har desuden også et team af coaches, der vil guide dig og give dig vejledning. Læs mere om vores medlemsfordele og bliv klogere på, hvad Startup Central kan hjælpe dig med.

Bliv medlem