Afskrivning

Startup Wiki, din iværksætter ordbog | Startup Central
<div class='container'>

Hvad er afskrivning?

Afskrivning er en metode til at regnskabsmæssigt allokere kostprisen for et aktiv over en række år, som er den forventede levetid for aktivet. Afskrivninger er en form for periodisering, der er designet til at afspejle den økonomiske nytte, som aktivet giver over tid.

Det er en metode, som anvendes i regnskab og skatteregler til at nedskrive værdien af ​​fast ejendom, maskiner, udstyr og andre langvarige aktiver. Det er en måde at beskrive, hvordan en aktivs værdi falder over tid på grund af aldring, slid og forældelse.

Afskrivninger er ikke en udgift i den forstand, at det ikke reducerer den nuværende kontantbeholdning, men det reducerer nettoformuen og det resultat, der rapporteres i regnskabet. Det er en skattemæssig godkendt metode for at fordele kostprisen for en aktiv over dens forventede levetid.

</div>

Modtag uvurderlige nyheder og viden

Få de seneste nyheder fra Startup Central og hold dig opdateret på, hvad der sker i iværksættermiljøet.