Forsikring

Tryg er landets største forsikringselskab, som støtter op omkring iværksætteri med en unik forsikringsløsning.

Hvad er Tryg?

Det største skadeforsikringsselskab i Danmark.

 

Tryg er det største skadeforsikringsselskab i Danmark og det næststørste i Norden. De tilbyder forsikringer til private kunder og virksomheder i Danmark, Norge og Sverige. Hver fjerde dansker er forsikret gennem Tryg, og deres kunder er blandt de mest tilfredse.

Hvad tilbyder Tryg?

Dækning efter behov.

 

Deres forsikringer dækker bl.a. arbejdsskade, bil, ejendom, løsøre, transport, hus, ulykke og sundhed.

 

De omsætter deres ekspertviden og erfaringer til enkle, overskuelige forsikringer. De er til stede, når du har brug for dem – på telefonen, på skadestedet ved større skader og døgnet rundt via en lang række digitale selvbetjeningsmuligheder.

 

Alle forsikringstagere i Tryg er også medlemmer af TryghedsGruppen. TryghedsGruppen er hovedejer af Tryg og står bag TrygFonden.

 

Det giver flere fordele:

- Alle har mulighed for at få bonus. TryghedsGruppen har de sidste fire år udbetalt en bonus til medlemmerne på 8 %.

- Gennem TrygFondens arbejde inden for sikkerhed, sundhed og trivsel er medlemmerne med til at skabe tryghed i hele Danmark.

 

 

Tilmeld dig vores netværk

Som medlem kan du få adgang til tilbuddet for oven samt 30+ andre tilbud fra vores samarbejdspartnere.

Opret bruger

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV