Personanalyser med DISK og Stressprofilen

Find din unikke værksætterprofil med en DISK profil, der beskriver din adfærd i bestemte situationer.

Hvordan

  • du reagerer på forskellige situationer i livet
  • du udvikler dig ved at være opmærksomme på dine reaktioner i nye situationer
  • din adfærd varierer alt efter opfattelse og reaktioner på en given situation og de mennesker, der er til stede

En DISK-profil viser et resultat baseret på din selvopfattelse. Du får mulighed for at indtage en mere bevidst holdning og samtidig reflektere over dig selv på en mere optimal måde. En DISK profil kan fx afsløre dine eventuelt skjulte talenter, og hvordan du får sat dem i spil i din virksomhed.

Stressprofilen – en videnskabelig stresstest

Stress er en individuel sag og spørgeskemaerne i Stressprofilen er designet på en måde, så den giver en entydig personlig stressanalyse af dit nuværende liv og arbejdssituation.

Når du skal arbejde målrettet med at håndtere eller forebygge stress, er det vigtigt med en detaljeret stressanalyse i hånden. Det betyder at du hurtigt kan komme til sagens kerne. Når jeg kan sige det uden at tvivle, så bunder det i erfaringer jeg gjort mig med de mennesker jeg har samarbejdet med.

Stressprofilen er opdelt i to dele;

  1. Overblik over dine stressudløsere på jobbet og privat
  2. Kortlægning af din stresstype, herunder adfærd og overbevisninger

Du finder ud af hvad der stresser dig og i hvilke sammenhænge, samtidig med at du lærer, hvordan du reagerer i stressende situationer og med hvilke tiltag du kan undgå stress i fremtiden.

For iværksættere der ønsker at skabe mærkbare resultater

Coaching, undervisning og indsigt for dig, der ønsker at stå stærkt, bedre mental sundhed og en forbedret bundlinje.

 

Mit navn er Camilla Heinholt og jeg er selvstændig indehaver af coach- og konsulentvirksomheden Heinholt Consult.

Jeg har arbejdet med coaching og ledelse i mere end ti år og med den højst rangerede coachuddannelse fra ICF, står jeg solidt funderet i min coachingpraksis.

Grundtanken bag Heinholt Consult er, at alle fortjener et liv i ligevægt, med sund harmoni mellem arbejde og privatliv. Derfor arbejder jeg passioneret med større mental sundhed for alle.

Heinholt_Consult | Startup Central