Opstart af virksomhed

Overvejer du at blive selvstændig? Har du styr på alle de områder du skal for at opnå succes?

Blue Header

Start din virksomhed

Er du ved at starte din egen virksomhed, men det hele virker lidt overvældende? Der er mange områder du skal holde styr på, for at få din iværksætterdrøm til at lykkes.

Det hele handler om forarbejdet. Hvis du har dit forarbejde i orden, vil du hurtigt kunne komme i gang med din virksomhed. Vi vil gerne give dig overblikket, på den måde fungerer vi som springbrættet for din virksomhed.

Hos Startup Central vil vi nemlig gøre det nemt og overskueligt at blive iværksætter og selvstændig.

Forarbejdet består i at researche lovmæssige forsikringer og tilladelser, økonomisk overblik og meget mere.

Vi giver herunder et overblik over alt det du skal have styr på, når du starter din virksomhed.

Når du starter virksomhed, skal du have styr på bl.a. forretningsplan. selskabsform, økonomi, lovgivning. forsikring osv.

Sådan starter du en virksomhed

Hos Startup Central kæmper vi for at gøre det nemt for dig at blive iværksætter og selvstændig.

Når du er i opstartsfasen af din virksomhed, er der fem områder du skal være helt afklaret med. De fem områder giver dig et indblik i, om din forretningsidé har potentiale og et overblik over din vej ind i iværksættermiljøet.

Følg de fem nedenstående tips og bliv godt udrustet:

 1. Ha’ styr på din forretningsplan
 2. Vælg den rette virksomhedsform
 3. Hold et økonomisk overblik
 4. Skab et overblik over lovmæssige forsikringer og tilladelser
 5. Hvad koster det at starte virksomhed?

Har du spørgsmål til ovenstående eller har du brug for en uddybelse af dem inden du investerer alle dine kræfter i dit iværksætteri, er du meget velkommen til at kontakte os; vi er klar til at hjælpe dig.

Ha’ styr på din forretningsplan

Det er vigtigt at du har styr på din forretningsplan, inden du starter din rejse som iværksætter eller selvstændig. En forretningsplan indeholder flere forskellige parametre, som man skal have styr på. Formålet med planen er at give et indblik i, og et overblik over, din forretningsidé samt dens potentiale. Den danner dermed grundlaget for din virksomhed.

Forretningsplaner ser forskellig ud - alt efter hvem man spørger. Vi foreslår en model som vi har udarbejdet i samarbejde med 25 business angles. Vi har udarbejdet en skabelon som er nem og overskuelig at gå i gang med for alle. Den indeholder otte parametre:

 • Klarlæg målsætningen i forretningen
 • Konkretiser team og ressourcer i forretningen
 • Beskrive produkt-/servicebeskrivelse i forretningen
 • Beskriv markedsanalysen i forretningen
 • Klarlæg økonomien i forretningen
 • Planlæg finansieringen i forretningen
 • Beskriv salg og markedsføring i forretningen
 • Klargør juridisk behov i forretningen

Hvert enkelt parameter udgør en vigtig del af din virksomhed, der giver gode chancer for succes.

Få en uddybelse af forretningsplanen her.

Vælg den rette virksomhedsform

Der findes flere forskellige typer af virksomheder; alle med forskellige fordele (og ulemper). Det er vigtigt at vide hvilken form du vil gå med, da det har betydning for dine forretningsrammer.

Startup Central kan hjælpe dig med at blive afklaret omkring, hvilken der er det bedste match for dig. Vi giver dig her en kort beskrivelse af fordele og ulemper af nedenstående virksomhedstyper.

 • Enkeltmandsvirksomhed
 • Interessentvirksomhed
 • Anpartsselskab
 • Aktieselskab
 • Fonde og foreninger

Det er muligt at omdanne sin virksomhed, men der er en masse omkostninger ved dette. Eksempelvis; omdanner du din enkeltmandsvirksomhed til et anpartsselskab, er der bl.a. omkostninger i form af advokat og revisor. Derfor er det vigtigt, at du har styr på hvilken form for virksomhed du vil etablere fra start.

Enkeltmandsvirksomhed
Enkelmandsvirksomhed er en af de mest udbredte former. Som navnet hentyder, er det en virksomhed med én ejer. Virksomhedsejeren er ene om at træffe beslutninger på virksomhedens vegne. Det er hurtigt og nemt at oprette sig på VIRK, hvor du modtager dit CVR-nummer og bliver momsregistreret, derefter er du i gang, uden at lægge nogen startkapital.

Du skal dog være opmærksom på, at du selv hæfter med hele din personlige formue.

Interessentvirksomhed (I/S)
En interessentvirksomhed er for dig, som gerne vil starte virksomhed sammen med andre. Virksomheden består af mindst to ejere - og kaldes interessenter; det kan både være personer og virksomheder. Udover antallet af ejere, er denne virksomhedsform meget lig enkelmandsvirksomheden; der er ikke krav om startkapital og ejerne hæfter personligt og solidarisk for virksomhedsgælden.

Det vil være en god idé at udarbejde en interessentskabskontrakt, så alle interessenter er enige om betingelserne virksomheden oprettes under.

Anpartsselskab (ApS)
Anpartsselskabet kan stiftes af en eller flere personer og/eller virksomheder, som kaldes anpartshavere. Selskabet inddeles i anparter oftest efter ejernes økonomiske indskud. Der er et kapitalkrav på minimum 40.000 kr., samt et krav om en direktion. Ejers hæftelse er begrænset til de 40.000 kr., der bliver, med andre ord, ikke rørt ved din personlige formue.

Derfor er en udarbejdelse af ejeraftale hensigtsmæssig. Selskabet skal oplyses til Erhvervsstyrelsen, som offentliggør selskabets regnskab.

Aktieselskab (A/S)
Et aktieselskab ligner meget et anpartsselskab. Her er der dog et kapitalkrav på minimum 400.000 kr., samt et krav om en bestyrelse eller tilsynsråd. Selskabet kan have en eller flere ejere, kaldt aktionærer; aktionærerne kan både være personer og virksomheder. Selskabet inddeles i aktier og oftest efter aktionærernes økonomiske indskud.

Du skal vælge denne form for virksomhed, hvis du gerne vil børsnoteres - her kommer du til at virke troværdig og pålidelig. Dette er vigtigt, hvis du vil byde på store offentlige tilbud, eller du skal have længerevarende kontrakter med andre virksomheder.

Fonde og foreninger
Når du stifter en fond, eller forening, skal du være opmærksom på, om den stiftes som erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende.

Som erhvervsdrivende kræves det at årsregnskabet aflægges til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Som ikke-erhvervsdrivende er det kun et krav at aflægge årsregnskab, hvis der er aktiver for over 250.000 kr. i fonden eller foreningen.

Der er et par betingelser for at kunne stifte en fond eller forening:

 • Fonden/foreningen skal have et eller flere formål.
 • Grundkapitalen er på minimum 300.000 kr., som stifteren ikke kan få tilbagebetalt.
 • Stifteren må ikke indgå som del af ledelsen, det er for at undgå privat interesse.

Hvilken form skal du vælge
Det hele virker måske en smule uoverskueligt og svært at gennemskue hvilken form der bedst passer dig og din virksomheds behov. Hvis det korte overblik ikke gav dig nok klarhed, er vores coaches klar til at vejlede dig, eller du kan spørger vores netværk af erfarne erhvervsfolk i Startup Lounge.

Din situation afgør hvilken form der er bedst, det er dog værd at bemærke, at du som ejer er bedre sikret i et selskab end en virksomhed. Når det er sagt, kan det være svært at skrabe 40.000 kr. sammen til selskabskapital. Valget er afhængig af dine behov og de muligheder du har økonomisk.

Vil du have et større indblik i, hvilken form du skal vælge så læs her.

Hold det økonomisk overblik

En stor del af dét at være virksomhedsejer, er økonomi. Det kan hurtigt blive uoverskueligt at holde styr på de mange udgifter og indtægter, samt huske at indberette moms og skat.

Specielt nyopstartede virksomheder har mange udgifter og måske mere spændende ting at se til. Hvis først økonomien bliver overset, begynder budgettet ofte at skride.

Vi giver et par gode tips til at holde overblikket:

 • Lav flere budgetter - det skaber overblik over hvad du bruger dine penge på, eksempelvis lønbudget, budget for transport, budget over produktion osv. Du kan herefter lave et samlet budget med nøgletallene.
 • Læg penge til side – det kan være svært at lægge et budget helt præcist, derfor er det godt at have nogle penge lagt til side til uforudsete udgifter. Hvor mange penge der skal lægges til side, er svært at sætte tal på, da det afhænger af størrelsen på virksomheden og hvor mange uforudsete udgifter der dukker op.
 • Opret en erhvervskonto - så du har dit privatliv og erhvervsliv adskilt, det gør det nemmere for dig at holde overblikket, specielt i forhold til afregning af moms osv.
 • Spørg om hjælp eller betal dig fra det - hvis du helst selv vil have føling med økonomien og holde det store overblik, er et kursus det essentielle valg for dig. Har du ikke tiden til at tage et kursus eller styre økonomien selv, er ansættelse af en bogholder, eller lignede, valget for dig.

Der er mange, som ikke kan overskue at stå med det hele selv, men vælger at overlade arbejdet til en bogholder eller lignede. Startup Central har flere samarbejdspartnere, der kan hjælpe dig med denne del af din virksomhed.

Vi tilbyder servicer inden for bl.a. regnskabsprogrammer (Dinero & e-conomic), bogholderløsninger og økonomisk mentoring.

Hvis budgettet ikke er så stort, så lad det ikke stoppe dig, du kan sagtens starte i de små. Her får du en lille oversigt over, hvordan du kan spare i budgettet. 

Skab et overblik over lovmæssige forsikringer og tilladelser

Der er en masse lovgivning omkring dét at føre en virksomhed. Det er vigtigt at du overholder kravene fra lovgivningen, ellers kan du risikere at din virksomhed får bøder eller bliver lukket. Blandt andet er alle virksomheder i Danmark forpligtet til at holde regnskab og bogføre.

Husk på, at lovgivningen varierer alt efter hvilken virksomhedsform du har valgt og hvilke behov den har.

Sælger du fødevare, alkohol, m.m., skal du have styr på fødevarelovgivningen. Her er der bl.a. forskellige bevillinger, som skal tildeles før du kan sælge dine varer. Skal disse varer være økologiske er der endnu flere regler, som skal overholdes i henhold til Økologiloven. Der er bl.a. fastsat regler om produktion, forarbejdning, import og meget mere. Selv dét at føre erhverv i et lokale kræver en tilladelse.

De lovmæssige forsikringer varierer også alt efter branchen du bevæger dig inden for. I alle brancher kræves bl.a. disse forsikringer: arbejdsskadeforsikring for dine medarbejdere, ansvarsforsikring på, eksempelvis, din bil og erhvervssygdomsforsikring.

Du kan søge hjælp hos forsikringsselskaberne hvor I, i fællesskab, afdækker din virksomheds aktiver og aktiviteter, og dermed får tegnet en forsikring, som dækker alt det nødvendige i din virksomhed. Er du i tvivl om hvilket forsikringsselskab du skal vælge, kan du søge vejledning hos en uafhængig forsikringsrådgiver.

Det er meget vigtigt, at du forstår præcis hvordan du er dækket, så din virksomhed ikke vælter på grund af en skade dit forsikringsselskab ikke anerkender.

Der er mange ting at holde styr på, så sæt dig godt ind i hvad det er din virksomhed skal kunne, hvilke lovmæssige forsikringer og tilladelser det kræver, for at få det hele til at gå op i en højere enhed.

Hvad koster det at starte virksomhed?

At starte virksomhed koster alt mellem 5.000 og 30.000 det første år, det er svært at sætte et præcist tal på. Det afhænger af dit erhverv samt dine behov: virksomhedsform, branche, forsikringer, tredjeparts hjælp, produkter osv. Hvis du eksempelvis åbner en enkelmandsvirksomhed, kan du gøre det gratis, hvorimod oprettelse af selskab koster minimum 670 kr. i stiftelsesgebyr. Læs mere om opstartsomkostningerne herunder

Erhvervskonto
Der er en lang række driftsudgifter løbende for en virksomhed, derfor skal have en NemKonto tilknyttet din virksomhed. Har du en enkelmandsvirksomhed, må det godt være en privat konto, du skal dog være opmærksom på, at din bank har ret til at sige nej, til at bruge en privatkonto til erhverv.

Der er et krav om at have en erhvervskonto tilknyttet hvis du har et selskab; erhvervskontoen koster som udgangspunkt 0-5.000 kr. pr. år alt efter bank.

Regnskabspligt og bogføringspligt
Som erhvervsdrivende har du pligt til at føre regnskab og bogføre; du kan med fordel benytte dig af online regnskabsprogrammer til formålet.

På nettet finder du flere forskellige regnskabsprogrammer; nogle er gratis mens andre koster penge. Der tilbydes også, afhængig af programmet, gratis prøveperioder - så du kan blive afklaret med hvilket program, der passer bedst til dig.

Denne udgift skal naturligvis indgå i dit budget.

Du skal ikke indsende dit regnskab nogen steder, men gemme dine fakturaer og bilag i fem år, så du kan fremvise dem hvis SKAT kræver det.

Er du ikke god til tal, vil det være en god idé at få hjælp til bogføring. Afhængigt af hvor meget hjælp du har brug for, kan det koste op til 5.000 kr. pr. år. På nettet kan du finde forskellige tilbud, dermed kan du få hjælp, der passer dine behov og budget. Har du derimod selv styr på det, er det helt gratis.

Hos Startup Central tilbyder vi flere løsninger inden for både regnskab og bogføring, som gør det billigere for dig at starte virksomhed.

Forsikring
Dine forsikringer kan hurtigt løbe op i mange penge, medmindre du har en god relation til dit forsikringsselskab - måske vil du kunne få et godt tilbud.

Har du en virksomhed med ansatte, er du forpligtet til at have en arbejdsskadeforsikring på dem. Prisen på en arbejdsskadeforsikring varierer efter hvad virksomheden beskæftiger sig med. Forsikringsselskaberne fastsætter prisen ud fra, hvor mange risici der er forbundet med den ansattes arbejde. En forsikring for en revisor kan ligge mellem 1.200 - 2.000 kr. pr. ansat, hvorimod en tømrer koster 8.000 - 9.000 kr. pr. ansat.

I mange tilfælde kan du få tegnet din arbejdsskadeforsikring sammen med erhvervssygdomsforsikringen. Prisen på erhvervssygdomsforsikringen følger de samme præmisser som arbejdsskadeforsikringen. Prisen kommer an på hvilke risici dine ansatte arbejdsmæssigt kan blive udsat for.

Dette er et lille overblik over, nogle af de udgifter der er ved at starte en virksomhed, der er endnu flere og som du kan læse varierer udgifterne meget efter virksomheden.

CVR

CVR er en forkortelse af Det Centrale Virksomhedsregister, registeret indeholder informationer om alle danske virksomhed og selskaber som er CVR registeret. Som CVR registreret virksomhed for du en unikt identifikations nummer, dette kan sammenlignes med dit personlige CPR-nummer.

CVR-registeret indeholder alle grundinformationerne tilknyttet dit CVR-nummer, heriblandt navn, adresse, branche, oprettelse af virksomhed og meget mere.

Ikke alle virksomheder er påkrævet at have et CVR-nummer, omsætter din virksomhed for mindre end 50.000 kr. årligt, er der ikke et krav om at blive registeret med et CVR-nummer.

Selvom din virksomhed går ind under undtagelsen, kan der være flere fordele i at lade din virksomhed registrere. Blandt andet finder kunder og samarbejdspartnere ofte virksomheden mere troværdig derudover vil du, som CVR registreret, kunne trække dine udgifter i virksomheden fra i SKAT.

Herunder kan du læse mere om CVR.

Det koster ikke noget at få et CVR nr., det er ikke alle virksomheder, som behøver et CVR nr. og et CVR nr. kan ikke forældes.

Hvad koster det at få et CVR?

Det er gratis at registrere en virksomhed og få et CVR-nummer.

Dét som koster er minimumskapitalen. Kapitalen afhænger af hvilken virksomhedsform du vælger. Enkelmandsvirksomhed har intet krav om kapital, hvorimod et anpartsselskab har et kapitalkrav på minimum 40.000 kr. og et aktieselskab har et krav på minimum 400.000 kr.

Hvordan får jeg et CVR?

Det er enkelt og nemt at få et CVR-nummer, gå ind på VIRK.dk, tryk på “Start virksomhed” og log ind med dit NemID, følg herefter anvisningerne på siden.

Husk at registrere din virksomheds hjemmeside, når du opretter dit CVR-nummer, da der er flere virksomheder, der køber og offentliggøre lister over virksomheder - på den måde får du automatisk et link til din hjemmeside.

Branchekode

I forbindelse med din registrering, bliver du spurgt om din branchekode; de branchekoder du kan vælge imellem vil ikke nødvendigvis passe på det, du er ved at starte, men vælg den som passer bedst på din virksomhed. Det bruges til statistisk brug, derfor er det okay at ramme lidt skævt. Men vælg så præcist som muligt, for at dine kunder ikke fravælger dig, hvis de ser din branchekode.

Hvis du senere finder ud af, at du ikke har angivet den mest præcise branche, kan du altid ændre det. Din virksomhed kan sagtens indeholde flere forskellige brancher, her vælger du branchen ud fra virksomhedens hovedaktivitet. Du kan registrere op til tre bibrancher, hvis biaktiviteten udgør mindst 10% af den samlede omsætning og mindst 300.000 kr. om året.

Kan et CVR-nummer blive forældet?

Nej, det kan det ikke. Et CVR-nummer følger virksomheden fra start til slut, det ophører først når virksomheden bliver afmeldt. Der kan ske en tvangsafmelding, eksempelvis hvis der ikke indsendes regnskaber eller ved dom.

CVR-nummer på bilen

Investerer du i en bil, som skal bruges til erhvervsmæssig brug, skal du bruge dit CVR-nummer. Der er et lovkrav om, at bilen skal forsynes med et firmanavn og teksten “CVR + dit CVR-nummer". Producenter og montører af disse folier til bilen, kender alle kravene om dette. Hvis ikke dit CVR-nummer fremgår på din bil kan du risikere at få bøder.

Firmanavnet må godt udskiftes med virksomhedens logo, hvis logoet indeholder virksomhedens navn, så man ikke kan tage fejl.

Firmabiler registeret som “må bruges privat” er undtaget lovkravet.

CVR-nummer på faktura

Laver du en faktura til en kunde, skal den være i overensstemmelse med kravene fra SKAT. En af de vigtigste ting, som skal fremgå af fakturaen, er dit CVR-nummer.

Udover dit CVR-nummer skal fakturaen indeholde dato, fortløbende nummer, din og købers firmanavn og adresse, kort beskrivelse af ydelse og pris, både momsbeløb og samlet beløb.

De fleste bogføringsprogrammer har en skabelon, som nemt kan følge; Startup Central tilbyder tilbud til disse programmer.

Læs mere på SKAT’s hjemmeside om fakturaer.

CVR- nummer på din hjemmeside

Det er også lovpligt, at dit CVR-nummer fremgår på din hjemmeside. Du kan med fordel skrive dit CVR-nummer ind samme sted, som du har din adresse til virksomheden stående.

Handel i udlandet

Køber og sælger du produkter uden for Danmark, kan du blive spurgt om dit VAT-nummer.

Et VAT-nummer er den engelske udgave af CVR. Skal du skrive dit VAT-nummer, indtaster du dit danske CVR-nummer med “DK” foran, eksempelvis “DK12345678”.

Start/driv virksomhed i Danmark som tredjelandsstatsborger

Hvis du har et statsborgerskab som er uden for Norden, EU/EUØ, og gerne vil starte og drive virksomhed i Danmark så skal du have en arbejds- og opholdstilladelse.

Du skal ansøge om at få dette hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Her skal du blandt andet have godkendt din forretningside, det betyder at du skal bruge en forretningsplan. Den har vi en skabelon til, som du som medlem kan tage i brug.

Du kan læse mere om hvordan du starter og driver virksomhed som tredjelandsstatsborger her.

Momsregistrering

Momsregistrering foregår samtidig med, at du bliver registreret i CVR registeret. Her bliver du spurgt om du vil momsregistreres. Har du en virksomhed, hvis omsætning er mindre end 50.000 kr. årligt er det valgfrit om du vil momsregistreres.

Det er ikke alle virksomheder, som skal momsregistreres, det er heller ikke alle som kan. En virksomhed skal momsregistreres hvis den udfører følgende arbejde:

 • Fremstilling, bearbejdning, udlejning, opbevaring eller transportering af varer.
 • Bygning, reparation, vedligeholdelse og projektion af fast ejendom.
 • Salg af ydelser, som eksempelvis vurdering og rådgivning, reklame, IT, forlystelser, servering og arbejdsudleje.

At lade sig momsregistre ser mere professionelt ud udadtil, da virksomheden ellers vil virke som en “hobby”. Hvis du ikke er forpligtet til at indberette moms, kan du sælge dine vare billigere til dine kunder, da du ikke skal indkræve moms, dog kan du ikke trække moms fra de udgifter du har.

Selskabsformer

Selskabsformen defineres ud fra hvordan du organiserer din virksomhed. Der er flere forskellige selskabsformer, som din virksomhed kan organiseres efter, disse har forskellige krav om blandt andet indskudskapital og hæftelse. Derfor skal du være klar over hvad de forskellige krav er, før du vælger din selskabsform.

VIRK har en fyldestgørende anvisning til hvordan du opretter din selskabsform, men vi anbefaler at du kontakter en af vores relevante erhvervscoaches for at få udfyldt alle felter korrekt fra start.

Få overblikket over selskabsformerne herunder.

Du kan vælge mellem flere selskabsformer; anpartsselskab, holdingselskab, enkelmandsvirksomhed eller interessentskab.

Start et ApS
Et anpartsselskab er et selskab hvor ejernes kapitalindskud er fordelt på anparter, og hvor ejerne kun hæfter for indskuddet i selskabet. Indskudskravet er på mindst 40.000 kr. Du kan stifte og eje et ApS alene eller sammen med andre. Du skal være opmærksom på, at du i et anpartsselskab skal føre regnskab og indberette årsrapport digitalt.

Du skal have en direktion og føre ejerbog over anpartshavere samt registrere ejerforhold. Det koster 670 kr. at registrere et ApS og det gør du på VIRK.dk. Her opretter og underskriver du et stiftelsesdokument og vedtager selskabets vedtægter.

Lav et holdingselskab
Et holdingselskab er et selskab, som har kapitalandele i andre virksomheder. Det er dermed ikke en selvstændig selskabsform, men ofte stiftet som et anparts- eller aktieselskab. Oprettelsen af et holdingselskab foregår på VIRK.dk.

Fordelene ved at stifte et holdingselskab er bl.a. skattefordelene og at minimere risikoen for ejerne. Ejer holdingselskabet mere end 10% af et driftsselskab, kan overskuddet i driftsselskabet skattefrit overføres til holdingselskabet. Du kan opnå skattefordele i forbindelse med salg af driftsvirksomhed, idet avancen er skattefri. Gælder ikke børsnoterede selskaber.

Start en enkelmandsvirksomhed
En enkelmandsvirksomhed er en privatejet virksomhed, som er karakteriseret ved kun at have én ejer. Der stilles få krav til stiftelsen, heriblandt at den skal anmeldes til SKAT, dog stilles der ingen krav om indskudskapital. Vær opmærksom på, at ejeren hæfter med hele sin private formue, ved et eventuelt virksomhedstab og konkurs. På VIRK.dk kan du nemt stifte din enkelmandsvirksomhed.

Start en PMV
PMV står for personligt ejet mindre virksomhed, du opretter den nemt og hurtigt inde på VIRK.dk, hvor du får dit CVR- nummer. Startup Central har lavet en oversigt over alt du skal vide om et CVR-nummer. Vær opmærksom på, at registreringen skal fornyes hvert tredje år.

PMV er for dig, som vil drive virksomhed på hobbyplan eller prøve en idé af, ved siden af din primære indkomst. Der er kun en ejer af virksomheden, som træffer alle beslutninger, denne ejer hæfter med privat formue, for eventuelt virksomhedstab. Der er intet krav om indskudskapital eller at registrere moms, så længe den årlige omsætning er under 50.000 kr. Overstiger din omsætning 50.000 kr. årligt skal du omregistrere din virksomhed.

Virksomheden må ikke have import eller eksport til lande uden for EU eller have ansatte. Det er gratis at registrere sig, men du kan kun have én PMV.

Start et I/S
I/S er forkortelsen på et interessentskab, som ejes og drives af to eller flere interessenter, interessenterne kan bestå af både personer og virksomheder. Der er intet krav om indskudskapital, men ejerne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for virksomhedstab. Du registrerer interessentskabet på VIRK.dk, tryk “Start virksomhed” og følg anvisningerne.

Omdan et I/S til ApS
Grunden til at omdanne din virksomhed til et selskab kan være mange; et ønske om at undgå personlig hæftelse, skattemæssige overvejelser eller forberedelse af salg af virksomhed. Før du omdanner, skal du blandt andet have styr på:

 • Kunder og samarbejdsaftaler. Overgang af kontrakter til et nyt selskab kræver som hovedregel samarbejdspartnernes godkendelse. Får du ikke den kan du opsige kontrakten.
 • Overdragelse af rettigheder. Disse rettigheder kunne være licenser, agenturer, franchisekontrakter eller lignede aftaler. Rettighederne skal afklares med de respektive partnere, om de kan overdrages til det nye selskab.
 • Kreditorer. Det er vigtigt at sikre sig at virksomhedens bankforbindelser og andre kreditorer accepterer, at virksomheden omdannes til et selskab. Der sker et debitorskifte ved omdannelsen, hvor man ønsker at selskabet skal overtage tidligere private hæftelse.
 • Medarbejdere. Medarbejderne skal ikke acceptere omdannelsen før du kan gennemføre den. Men da de i realiteten får en ny arbejdsgiver, vil der skulle udstedes nye ansættelseskontrakter eller udarbejdes tillæg til de gældende. Sikre dig at ansættelsesbevisloven er overholdt.

Der kan være mange ting at holde styr på, når du omdanner sin virksomhed til et selskab, derfor anbefaler vi, at du kontakter juridiske eksperter. Hos Startup Central kan du få tilbud på juridiske selskaber.

Mangler du en uddybelse af selskabsformerne, kan du finde den på Startup Centrals blog.

Modtag uvurderlige nyheder og viden

Få de seneste nyheder fra Startup Central og hold dig opdateret på, hvad der sker i iværksættermiljøet.