Der er vedtaget nye krav til bæredygtighedsrapportering

Blue Header

Den 31. juli vedtog EU-kommissionen nye rapporteringskrav om bæredygtighed.

De fastsatte krav inkluderer betydelige lempelser, som allerede blev præsenteret i EU-Kommissionens tidligere forslag den 9. juni. Kravene er i form af forordninger til dem, som implementerer de pågældende bæredygtighedsstandarder. De nye krav vil komme virksomhederne til gode, da de vil medføre en reduktion i administrative omkostninger. Faktisk vil de nye krav spare de europæiske virksomheder for 230 mio. Euro. Der vil dog stadig forekomme administrative omkostninger i forbindelse med rapporteringsarbejdet.

Bæredygtighedsrapportering kaldes også ESRS, som står for European Sustainability Reporting Standards. Den nye krav betyder nu for virksomhederne at de ved hvilket regelsæt de skal leve op til når de rapporterer deres bæredygtighed. Reglerne er på nuværende tidspunkt gældende for børsnoterede virksomheder samt dem i regnskabsklasse “Store C”. Det forventes at de nye standarder for bæredygtighedsrapporten bliver implementeret i 2024 i den danske regnskabslov.

Kilde: Dansk Industri & PWC