Dit medlemskab er fuldt fradragsberettiget

Ifølge SKATs SL§ 6, stk. 1, litra a, er dit medlemskab af Startup Central kategoriseret som en driftsomkostning og dermed fuldt fradragsberettiget. Hvad betyder det helt præcist, når noget er fradragsberettiget?

Blue Header

Hvad er et fradrag?

Når du driver selvstændig virksomhed kan du få fradrag for de udgifter som er forbundet med at skabe virksomhedens indtægt. Det er vigtigt, at du sørger at opbevare dokumentation for udgifterne, hvilket er en betingelse for, at udgiften er fradragsberettiget.

Et fradrag erhvervsmæssigt betyder, hvis du har en momsregistreret virksomhed, kan du trække købsmomsen fra, når du køber produkter eller services der bruges til at klare driften i din virksomhed eller servicere kunder. Ved momsindberetning trækkes købsmomsen fra salgsmomsen i den pågældende periode – fuldt fradragsberettiget, menes dermed at der kan fradrages den fulde moms (25%).

Hvorfor er medlemskabet fradragsberettiget?

Medlemskabet er fradragsberettiget, da det jf. SL§ 6, stk.1, litra a kategoriseres som en driftsomkostning i virksomheden. Det anses med andre ord, som en omkostning der er med til at skabe virksomhedens indtægt/fremtidige indtægt.

Så har du en indtjening på mere end 50.000 kr. årligt, så kan du trække dit medlemskab fra.

  --------------

Eksempel på fradraget

Du køber et medlemskab hos Startup Central til 299 kr./md. inkl. moms.

Din faktura vil se, således ud:

 • Kontingent = 239.20 kr.
 • Moms = 59,8 kr.
  • Beløb til betaling = 299 kr.

 --------------

Dit kontingent koster dermed ”kun” 239.20 kr., da du vil få din købsmoms retur, dernæst er det en omkostning på 239.20 kr., der påvirker årets resultat i negativ retning.

 • Årets resultat før kontingent
  • Overskud = 1.000 kr.

 • Årets resultat efter kontingent
  • Overskud = 851 kr.

Når året dit regnskabsår er afsluttet skal du betale selskabsskat på 22%, såfremt du er ApS, af årets resultat.

 • 22% af 1.000 kr. = 220 kr. skal betales i skat
 • 22% af 851 kr. = 187,22 kr. skal betales i skat

  --------------

Eksempel på bogføring af kontingent:

  

I mange bogføringsprogrammer, såsom Dinero og E-conomic bogføres momsen automatisk, hvis du bogfører på den korrekt konto for kontingenter.

Bogføringen kan ske på følgende måde:

 • Konto  -  Kontingenter u/moms - 239.20kr.
 • Konto  -  Købsmoms - 59,8 kr.
 • Konto  -  Bank 299 kr.

  --------------

Hvis din bogføring er sat korrekt op, vil du blot skulle bogføre således, og din posteringer vil automatisk fordele sig som eksemplet oven for.

 • Konto  -  Kontingenter m/ moms - 299 kr.
 • Konto  -  Bank 299 kr.

  --------------

Du er velkommen til at kontakte Camilla Nyvang, fra Randers Bogholderen, i forbindelse med spørgsmål da hun har skrevet denne forklaring.