Forretningsplan

Lav en forretningsplan som skaber overblik. Vi har delt vores forretningsplan, som er blevet udarbejdet i samarbejde med 25 business angels.

Blue Header

Hvad er en forretningsplan?

En forretningsplan er en plan, som beskriver dele af din virksomhed og hvordan du planlægger at drive den. Den hjælper med at skabe overblik over din virksomhed. Det er den fyldestgørende plan du lægger, for at skabe succes i din virksomhed. Den danner dermed grundlaget for din virksomhed.

Der findes forskellige variationer af forretningsplanen, men ens for dem alle er at den beskriver produkt, målgruppe, økonomi både indtægter og udgifter, samt hvordan fremtiden forventes at se ud.

Planen kan ses som en checkliste før du starter virksomhed, så du får tænkt på det hele. Den kan også bruges til allerede etablerede virksomheder, eksempelvis ved omstrukturering eller optagelse af nye forretningsområder.

Hvorfor er en forretningsplan vigtig?

En forretningsplan er vigtig, da du får indblik i og et overblik over din virksomhed og dens potentiale. Du kan holde den op imod dine konkurrenter, for at se hvordan du skiller dig ud og hvad der gør din virksomhed unik, så du er mest attraktiv.

En forretningsplan får dig til at gå fra at have en idé til at have en forretningsidé. Den stiller dig alle de relevante spørgsmål, så du bedst muligt er rustet til at starte og drive din virksomhed. De forskellige parametre i planen får dig til at tænke, planlægge og eksekvere i et større omfang.

Forretningsplanen er vigtig, fordi du danner idégrundlaget for din virksomhed. Det er et værktøj til at se, hvor du er på vej hen og hvor du måske skal ændre kurs, m.m.

Det er et værktøj som skaber værdi løbende. Planen kan være med til at oplære nye medarbejdere, samt at åbne dialog med banker og investorer i forhold til lån og investering, da forretningsplanen beskriver kerneværdierne og planen for din virksomhed. På baggrund af planen kan der tages beslutninger baseret på potentialet af din virksomhed.

Hvad skal en forretningsplan indeholde?

Der er flere varianter af en forretningsplan, vi har udarbejdet en overskuelig skabelon, som du frit kan bruge, den er udarbejdet i samarbejde med 25 business angles.

  • Målsætningen i forretningen. Konkretiser planen over dine mål inden for en overskuelig fremtid.
  • Team & ressourcer i forretningen. Overskueliggør roller, ansvar, essentielle værktøjer samt hvilke interne og eksterne ressourcer du har til rådighed.
  • Produkt-/servicebeskrivelse i forretningen. Beskriv hvad din løsning kan, hvordan den fungerer, hvilke krav der er til den, og hvordan den gøres klar til salg.
  • Markedsanalyse i forretningen. Skab et overblik over hvem kunden er, hvor de findes og deres generelle behov i takt med, at du sammenligner din forretning med konkurrenterne.
  • Økonomi i forretningen. Tag stilling til hvor indtægter og udgifter (budget) kommer fra.
  • Finansiering i forretningen. Planlæg hvordan du skaffer midler til at finansiere virksomhedens opstart, drift, m.m. (Ikke nødvendigt medmindre du aktivt søger investering).
  • Salg & markedsføring i forretningen. Beskriv prisen på produktet, hvordan du har udregnet prisen, hvordan du har tænkt dig at komme ud til din målgruppe – både i form af aktivt salg og markedsføring.
  • Juridisk behov i forretningen. Klargør evt. ejerforhold, virksomhedsform, moms, jurist som kontaktperson, m.m.

Forretningsplanen er et fleksibelt værktøj, som ændrer sig i takt med, at der sker udvikling i din virksomhed. Du kan til enhver tid ændre i nogle af parametrene, vær dog opmærksom på at ændring af et parameter påvirker de andre. Da alle parametre er forbundet gennem din virksomhed.

Vores forretningsplan

Online findes der mange skabeloner af forretningsplaner, som alle ligner hinanden og dermed er ukonkrete og ikke så brugervenlige.

Vi har gjort vores forretningsplan nem og overskuelig, med forståelse for at ikke alle har en baggrund inden for finans, økonomi, jura eller andet.

Vi guider dig igennem alle forretningsplanens parametre, så du er klar til at drive virksomhed. Er der områder du er i tvivl om, er du altid velkommen til at kontakte relevante coaches.

Vores forretningsplan er udarbejdet i samarbejde med 25 business angels, som er blevet adspurgt følgende:

  • ”Hvilke punkter ville være vigtig for dig at gå igennem, hvis du skulle starte igen med den erfaring du har tillært?”
  • ”Hvilke punkter er vigtige at iværksætteren tager stilling til hvis du skulle kigge på investering?”

Spørgsmålene har resulteret i vores forretningsplan.

Indhold

Vores Forretningsplan

Andres Forretningsplan

Standard punkter

Uddybende spørgsmål til punkter

Special udviklet digitalt værktøj

Brugervenlig

Intuitiv

Få en skabelon af vores unikke forretningsplan og før din forretningsidé ud i livet.

Ja tak! Jeg vil være effektiv

Modtag uvurderlige nyheder og viden

Få de seneste nyheder fra Startup Central og hold dig opdateret på, hvad der sker i iværksættermiljøet.