Dit medlemskab er fuldt fradragsberettiget

Ifølge skat SL§ 6, stk.1, litra a er dit medlemskab til Startup Central kategoriseret som en driftsomkostning og dermed fuldt fradragsberettiget. Hvad betyder det helt konkret når noget er fradragsberettiget?

Hvad er et fradrag?

Når du driver selvstændig virksomhed kan du få fradrag for de udgifter som er forbundet med at skabe virksomhedens indtægt. Det er vigtigt, at du sørger at opbevare dokumentation for udgifterne, hvilket er en betingelse for, at udgiften er fradragsberettiget.

 

Et fradrag erhvervsmæssigt betyder, hvis du har en momsregistreret virksomhed, kan du trække købsmomsen fra, når du køber produkter eller services der bruges til at klare driften i din virksomhed eller servicere kunder. Ved momsindberetning trækkes købsmomsen fra salgsmomsen i den pågældende periode – fuldt fradragsberettiget, menes dermed at der kan fradrages den fulde moms (25%).

 

Hvorfor er medlemskabet fradragsberettiget?

Medlemskabet er fradragsberettiget, da det jf. SL§ 6, stk.1, litra a kategoriseres som en driftsomkostning i virksomheden. Det anses med andre ord, som en omkostning der er med til at skabe virksomhedens indtægt/fremtidige indtægt.

  --------------

Eksempel på fradraget

Du køber et medlemskab hos Startup Central til 149/ md. Inkl moms

Din faktura vil se, således ud:

 

Kontingent           119,20 kr.          

Moms                   29,80 kr.

Beløb til betaling    149,00   kr.

 --------------

Dit kontingent koster dermed ”kun” 119,20 kr., da du vil få din købsmoms retur, dernæst er det en omkostning på 119,20 kr., der påvirker årets resultat i negativ retning.

 

Årets resultat før kontingent                      

Overskud                                            1.000 kr.

 

Årets resultat efter kontingent  

Overskud                                            880,80 kr.

 

Når året dit regnskabsår er afsluttet skal du betale selskabsskat på 22%, såfremt du er ApS, af årets resultat.

22% af 1.000 kr.                220 kr. skal betales i skat

22% af 880,8 kr.                197,7 kr. skal betales i skat

  --------------

Eksempel på bogføring af kontingent:

  

I mange bogføringsprogrammer, såsom Dinero, Billy og E-conomic bogføres momsen automatisk, hvis du bogfører på den korrekt konto for kontingenter.

 

Bogføringen kan ske på følgende måde:

Konto    Kontingenter m/moms -119,20 kr.

Konto    Købsmoms                          -29,80    kr.                          

Konto    Bank                      149         kr.

  --------------

Hvis din bogføring er sat korrekt op, vil du blot skulle bogføre således, og din posteringer vil automatisk fordele sig som eksemplet oven for.

 

Konto    Kontingenter m/ moms -149       kr.

Konto    Bank                      149         kr.

  --------------

Du er velkommen til at kontakte Camilla Nyvang, fra Randers Bogholderen, i forbindelse med spørgsmål da hun har skrevet denne forklaring.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Ved tilmelding af nyhedsbrev, accepterer du hermed, at vi må sende dig nyhedsbreve med informationer omkring Startup Central samt tilbud. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket.