Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Har du styr på skatten?

Skal du betale acontoskat? Hvilke fradragsmuligheder har du? Skal du starte et selskab eller drive virksomhed i personregi?

Skatteområdet vil helt naturligt afføde mange, store spørgsmål for iværksættere som dig. Jeg står derfor altid klar med et godt råd eller til at hjælpe dig med skattefaglig sparring, der hjælper dit iværksætteri med at løfte sig sikkert, skarpt og slagkraftigt fra affyringsrampen.

Lidt om mig og min skattefaglige baggrund

Jeg hedder Martin W. B. Kristensen, og jeg sidder til dagligt som Manager i rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO’s skatteafdeling. Her rådgiver jeg om skat og selskabsret til erhvervsdrivende med fokus på blandt andet selskabsskat, ejerstruktur, omstrukturering og generationsskifte.

Jeg er uddannet Cand. Jur. ved Aarhus Universitet, og inden jeg begav mig ind i rådgivningsbranchen, har jeg arbejdet fire år i Skattestyrelsen. Derudover fungerer jeg som ekstern lektor på Aalborg Universitet, hvor jeg underviser nogle af fremtidens rådgivere i skatteret, og læser selv en Master i Skat på CBS.


Min profil

Kontakt mig, hvis du har brug for sparring til:

  • Almindelige skatteretlige problemstillinger ift. fradragsmuligheder, afskrivninger osv.
  • Opstart af virksomhed, ejer-/holdingstruktur og valg af virksomhedsform: Hvilken form er mest fordelagtig for dig? Personlig ejet (I/S, VSO mv.)? Eller som selskab (ApS, A/S)?
  • Skatteforhold når I er flere, der ønsker at starte/indgå virksomhed sammen.
  • Aktielønsordninger til virksomhedens ansatte.
  • Om du er selvstændig eller honorarmodtager?

Du må også meget gerne kontakte mig, hvis du sidder inde med et skattefagligt spørgsmål af anden karakter. Det kan jo være, at jeg – trods det ikke fremgår ovenfor – kan jeg hjælpe dig.