Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Som coach for 2 startups og ejer 2 af mine egne startups har jeg den unikke kombination af at have set iværksætteri både indefra og udefra. Resultatet er, at jeg både forstår dine problemer og kan rådgive om løsninger.

Som Coach tilbyder jeg at

  • Udvikle en forståelse af forretnings-, markeds- og industri tendenser for iværksætterens marked.
  • Agere som ”Wise counsel” vedrørende spørgsmål der rejses af iværksætteren.
  • Give iværksætteren indsigt og ideer, som kun kan komme når man har distance fra den daglige drift.
  • Være en uafhængig kilde af information og rådgivning til iværksætteren om strategiske udfordringer og risici som iværksætteren er konfronteret med.
  • Tilskynde og støtte udforskningen af nye initiativer.
  • Skabe overblik over kompetence gaps og hjælpe med at udvikle dem.
  • Tilskynde til udvikling af en styringsramme, der muliggør vækst, samtidig med at den ikke kvæler iværksættervirksomhedens ånd eller vision.
  • Overvåge forretningsresultater og udfordre iværksætteren til at overveje alternativer der kan forbedre virksomheden.

Såfremt at det er nødvendigt hjælper jeg også gerne iværksætteren med at finde kunder og investorer.


Min profil

Jeg er teoretisk velfunderet med en MBA fra London Business School, HD i Finansiering og HD i Regnskab.