Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Jeg kan hjælpe med klassificering af produkter inden for kategorier som lægemidler, medicinsk udstyr, kosmetik og fødevarer. I mange tilfælde kan produkter falde i flere kategorier afhængig af, hvordan man ønsker at markedsføre produktet og især i forhold til hvilke udsagn, man ønsker at gøre om produktet. Her kan jeg rådgive omkring de lovgivningsmæssige rammer og grænseflader imellem lægemidler, kosmetik, medicinsk udstyr og fødevarer.

Desuden vil jeg kunne rådgive omkring den regulatoriske vej til markedet, hvilke data, studier og myndighedsgodkendelser, der kræves førend et produkt vil kunne markedsføres, samt hvilke krav der er for markedsførte produkter.

Jeg kan hjælpe med:

  • Regulatorisk strategi og krav til udvikling og markedsføring af lægemidler, kosmetik, medicinsk udstyr og fødevarer
  • Produktklassificering af lægemidler, kosmetiske produkter, medicinsk udstyr og fødevarer
  • Skrive regulatorisk dokumentation og indsendelse til regulatoriske myndigheder
  • Lede og facilitere møder med regulatoriske myndigheder


Min profil

Jeg har en uddannelse som farmaceut samt en master i lægemiddelregistrering, og har 20+ års erfaring fra medicinal- og biotek branchen som regulatorisk specialist. Min erfaring er primært indenfor udvikling og markedsføring af lægemidler, men jeg også erfaring med registrering af kosmetik og fødevarer/kosttilskud.

Udover min faglige erfaring, har jeg ca. 10 års erfaring med ledelse og projektledelse og brænder for at coache og udvikle mennesker med henblik på at udfolde deres fulde potentiale. Det er også min bevæggrund for at være coach hos Start-Up Central. Jeg håber herigennem at kunne inspirere og blive inspireret af dygtige iværksættere, der brænder for at skabe en forskel.

Til dagligt er jeg ansat i to små start-up biotek selskaber, hvor min rolle er -sammen med mine kolleger- at navigere i de komplekse globale regulatoriske krav og se både muligheder og risici med henblik på at forkorte vejen til markedet for de nye innovative behandlinger, disse virksomheder udvikler. Jeg er brænder for iværksætteri og trives allerbedt i entreprenante miljøer omgivet af passionerede og kreative mennesker.

Jeg er pt. også masterstuderende på RUC i social bæredygtighed, hvor jeg er særligt optaget af at arbejde med nye måder at lede og organisere os på, så vi i fællesskab for skabt en bedre og mere meningsfyldt hverdag og (arbejds)liv for fremtidige generationer.