Igennem den seneste tid har vi stået ansigt til ansigt med COVID19 – en ”fjende” vi ved findes fordi vi er blevet konfronteret med den.
"Igennem den seneste tid har vi stået ansigt til ansigt med COVID19 – en ”fjende” vi ved findes fordi vi er blevet konfronteret med den. Fokus er rettet mod de følger som denne ”fjende” skaber, men fakta er at COVID19 ikke er den eneste ”fjende” derude. Det vrimler med Loch Ness uhyrer derud som vi ikke ved noget om og hver eneste ny dag er ”new normal”.

Hvilke politiske beslutninger er under opsejling som skaber helt nye forudsætninger og som kan underdreje nogle virksomheder? Vil vores store eksportland som fx USA tage produktion hjem til USA så vi mister et kæmpe eksportmarked?

Det teknologiske og økonomiske kapløb mellem USA og Kina er brudt ud i fuld luge alt imens kinesiske platforme som Zoom og TikTok under denne Corona-tid drøner ind på det danske marked uagtet danskernes tidligere modstand mod Huawei og overvågning fra kinesisk side. Hvilke tech-virksomheder ligger og lurer og vil skabe brancheglidninger i en endnu uset størrelse? Hvordan vil vi mennesker agerer i fremtiden og hvilke konsekvenser får det for fx købsmønstrene, klimaet, brancher og vi kunne blive ved. Alle ting omkring os forandrer sig i en hast vi ikke har set før og antallet af Loch Ness uhyre er større end nogensinde – virksomhedernes eksistensberettigelse er under pres.

Samtidig skal virksomhederne holde stand internt – der er processer der konstant skal justeres, værdikæder der skal tilpasses, verdensmål der presser sig ind, medarbejdere der stille nye krav, kompetencer der skal udvikles, HR-afdelinger der skal til at tænke og agere anderledes, storrumskontorer der skal laves om til mindre rum, ledelser der både skal søge for trivsel, at der tjenes penge og sikre at virksomheden arbejder for et større formål, ejere der stiller nye forventninger op og vi kunne også her blive ved.

Som virksomhedsleder kan du tackle denne virkelighed forskelligt. Nogle forholder sig aktivt til denne foranderlige virkelighed, mens andre sakker agterud. Nogle virksomhedsledere arbejder ud fra devisen

”Jeg gemmer mig som strudsen og kommer frem når det er ovre”.

Personlig mener jeg ikke den strategi er særlig konstruktiv, hvis du har et ønske om at virksomheden skal bestå i længere tid og være attraktiv både overfor dine kunder og dine medarbejdere. Andre arbejder ud fra popcorn-devisen

”Nu skal vi til Skagen så drejer vi her, nu skal vi til Hamborg så vender her...eller vi kunne da også tage denne vej”.

Denne iderige og reaktive tilgang har jeg ikke selv gode erfaringer med, tværtimod skaber det blot forvirring både hos medarbejdere og på sigt også kunderne når virksomhedens mål er skarpt. Endelig er der nogle virksomhedsledere, som arbejder udfra Alvin Tofflers citat

”Hvis du ikke selv udvikler en strategi, så bliver du en del af nogle andres strategi”.

Disse ledere har sikret at virksomheden har fastlagt et mål for hvor virksomheden skal være i fremtiden, kender udgangspunktet for rejsen, har foretaget nogle fra- og tilvalg, har styr på alle popcorn-ideerne og de har en klar plan for hvordan de kommer i mål. En plan både ledelse og

medarbejdere kan arbejde let og agilt med så der er plads til de justeringer en plan kræver for at kunne tage højde for de forandringer, der konstant sker omkring os. Der er ingen tvivl om, at jeg personligt hælder til denne sidste proaktive måde at tackle vores virkelighed på – ene og alene på grund af de praktiske er faringer jeg har gjort mig. Tro mig, jeg har både brændt nallerne på kogepladen og ved hvad der ikke virker og heldigvis har jeg også oplevet mange succesfulde projekter, som har givet både bedre top- og bundlinje samt en langt bedre ”Feel good” hos både ejere, ledelse og medarbejdere. Jeg vil dog ikke gøre mig til dommer for hvad der er rigtig for den enkelte virksomhed – jeg vil blot henføre opmærksomheden på de forskellige fordele og ulemper der er ved at tackle situationen forskelligt og så må hver enkelt finde sin vej.

At arbejde proaktivt med en plan for sin virksomhed kan gøres på mange forskellige måde – du kan foretage mange, store, dybdegående og dermed også dyre kundeanalyser, markedsanalyser, brancheanalyser, værdikædeanalyser, produktanalyser osv. der alle bidrager til at give virksomheden et beslutningsgrundlag for nogle valg i forhold til planen. Du kan også arbejde dybdegående med megatrends, scenarier for fremtiden, gamification osv. – igen for at få input til beslutningsgrundlaget for dine valg i forhold til planen for virksomheden. Du kan også spise elefanten i små bidder. Alt efter virksomhedens situation, behov og ønsker skal virksomheden finde det niveau der passer dem – og ligesom med et bilkøb; jo mere udstyr du køber, jo dyrere bliver bilen.

Hvis du som virksomheden ikke har ubegrænset tid og penge til rådighed, til først at udarbejde planen for dernæst at eksekverer planen, vil det så ikke være fantastisk at spise elefanten i små bidder, reducere tid, minimere fejlprojekter, undgå omsætningsnedgang og spare økonomi på strategiudarbejdelsen for dermed at have mere tid og større budget til eksekveringens delen? Hvis du også syntes om dette så er MakeMyStrategy løsningen.

MakeMyStrategy™ er et dansk cloudbaseret strategiværktøj, der ikke kræver IT-installation og som gør det LET og ENKELT for alle virksomheder at arbejde med strategi – lige fra at udarbejde en professionel strategiplan med en konkret handlingsplan til at samle virksomhedens forskellige strategimaterialer til en koordineret fælles handlingsplan – alt i eet datarum.

MakeMyStrategy™ fås til priser fra 175 kr. til 1.475 kr. pr. måned og bygger på principperne fra bogen "Strategi i vindervirksomheder" skrevet af forfatterne Jørgen Lægaard og Mikael Vest. Bogen anvendes i undervisningssammenhænge blandt andet på universiteterne og bygger på erfaringer fra omkring 600 strategiprocesser. Principperne i bogen suppleres i MakeMyStrategy™ af real-life-erfaringer med både strategi og e-læring og giver mulighed for at:

  • Indarbejde eget materiale fra netop din virksomhed.
  • På en let og effektiv måde involverer relevante personer (både interne og eksterne personer) for at sikre optimal udvikling og eksekvering.
  • Arbejde dynamisk og agilt uden at binde for mange ressourcer.

MakeMyStrategy™ sikrer at snuden holdes i sporet og at du som virksomhed ikke behøver at bekymre dig om hvordan du skal planlægge strategiarbejdet, hvilke strategiske emner du skal omkring, dokumentation og sporbarhed af arbejdet – det klarer værktøjet for dig. Du skal forholde

dig til din virksomhed og kvalificere dine svar – så sørger MakeMyStrategy™ for resten. Med MakeMyStrategy™ får du en løsning som er testet af og som virker!

”MakeMyStrategy har udviklet et værktøj som på en let og god måde hjælper med at fastlægge en strategiplan. Dette arbejde kræver normalt hjælp fra konsulenthuse. Nu bestemmer man selv hvornår der skal arbejdes med planen og alle overvejelser er man selv 100% involveret i.”

- Peter Lund Olsen, ejer og direktør i Knudsker El ApS

Så ønsker du også at tage hånd om Loch Ness uhyret og alle de andre ”fjender” og begynde at arbejde digitalt, agilit og billigt med din plan for din virksomhed, så kom let igang - klik blot her: https://www.startupcentral.dk/samarbejdspartnere/makemystrategy

Som et led i kampen mod Corvid19 får du et virtuelt opstartsmøde med uden beregning, såfremt du har brug for indledende introduktion.

Lad os berige verden sammen.

www.makemystrategy.com