Tryghed for alle - i enhver handel | Startup Central
Har du en webshop eller en website, så er det vigtigt, at dine kunder føler sig trygge ved at handle med dig.

Med fokus på forbrugertryghed, er det vigtigt for alle brancher at have mulighed for at signalere sikker e-handel.

Ligesom det for forbrugeren er særdeles vigtigt at føle sig tryg og sikker i enhver handel, har det også afgørende betydning for både hjemmesider og web-shops at kunne fremstå med tryghed og tillid overfor for deres kunder.

Både danske forbrugers søgning efter web-sider, samt Nethandel generelt eskalerer i disse år, derfor er det vigtigt, at danske web-sider og ikke mindst e-handel formår at øge forbrugertilliden.

De fleste køb på nettet går godt, men alligevel oplever omkring 37% af alle forbrugere, som handler på internettet, problemer i forbindelse med et eller flere af deres køb.

Som web-shop ejer er der derfor flere ting, man kan have fokus på, for at forbrugeren oplever, at de handler på en tryg og troværdig web-side, et eksempel herpå kunne være reel og specifik forbruger-feedback.

Reel og ordrespecifik Forbruger-Feedback:

Forbrugere har ofte stor glæde af at kunne se andre kunders feedback og tilbagemeldinger, inden de benytter en web-shop eller tager kontakt til en virksomhed via deres web-side.

Med Tryghedsmærket får web-sider og web-shops mulighed for at kunne fremstå som en troværdig forretning, idet de ud over certificeringen, også får reel og ordrespecifik forbruger feedback til at fremgå i deres widget på deres web-side.

Det giver tryghed og gennemsigtighed, når forbrugere kan se Tryghedsmærkets widget på deres web-side. Samtidig oplever forbrugeren reel feedback og scoring fra andre kunder, idet feedback er reel og velinformeret på baggrund af reelle køb hos den pågældende virksomhed.